🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Harald Otto Clemmensen i Grædstrup

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Harald Otto Clemmensen i Grædstrup

I dag d. 19. december 2018 skal vi se på historien om Harald Otto Clemmensen, der blev født d. 6. januar 1906 i Christians Sogn i København som søn af Carl Christian Emilius Clemmensen og hustru Haraldine Vilhelmine Jakobine Nielsen.1 Harald blev forældreløs i 1915 og forsvandt kort efter fra de københavnske kilder, indtil han igen dukkede op på Nørrebro som 25-årig. Ifølge overleveringer arbejdede han i de mellemliggende år på en gård i Jylland, men det var uvist hvor i Jylland.2 Hans opholdssted på indskrivningstidspunktet var derfor ukendt.

En overlevering i familien er ikke en særlig pålidelig kilde, men det er vores eneste spor. Hvis vi antager, at Harald Otto Clemmensen kom i pleje i Jylland efter 1915 og flyttede tilbage til København mellem 1915 og 1930, så bør Harald stå i en af tilgangslisterne for Københavns lægd i årene fra indskrivningstidspunktet, 1924, til 1930. Jeg søgte derfor i navneregistrene for 1. Udskrivningskreds, lægd 1, baglæns fra 1930 og indtil jeg fandt ham i 1927, som vist nedenfor.3

Harald Otto Clemmensen i lægdsrullen for 1927

Vedtegninger i lægdsrullen

Den første vedtegning er en henvisning til det lægd, som Harald boede i, før han kom tilbage til København. Det var 4. Udskrivningskreds, lægd 186. Der skulle Harald ifølge vedtegningen være kommet fra i år V, som repræsenterer år 1923, men da var Harald ikke nået indskrivningsalderen, og han findes heller ikke i tilgangsrullen for 1923 i det nævnte lægd. Derimod findes han i år X, 1924, som netop var det år Harald skulle indskrives i lægdsrullen for første gang.4

Desuden står der ”U.A. 1925 – KII9b – 73/III4.” Det betyder udskrivningsår 1925. KII9b er en sessionskode. KII betegnede værnepligtige, der ansås ”for anvendelige til den Tjeneste, hvortil de udskrives.”5 Klasse 9b betegner, at Harald var egnet til tjeneste ved Arbejdstropperne. Det krævede en højde på mindst 152 cm. Bogstavet kunne være enten a eller b. Det lille b betegnede dem, der enten havde legemsfejl, der forhindrede dem i at marchere eller bære oppakning, eller som havde dårligt syn. Det kan du se i Rigsarkivets hjælpemiddel Sessionskoder til lægdsruller. ”73/III4” ved jeg ikke med sikkerhed, hvad betyder, men jeg tror, at 73 er hans lodtrækningsnummer, og at III4 er en henvisning til en journal eller til sessionsprotokollen. Hvis du ved, hvad det betyder, så skriv endelig en kommentar om det nedenfor.

Harald Otto Clemmensen i lægdsrullen for 1924

Registreringen fra 1924 fra 4. Udskrivningskreds, lægd 4 ses ovenfor. Den er der faktisk også en fejl i, fordi der står, at Harald flyttede til ”1-1-Æ-530,” men Haralds løbenummer i den københavnske rulle er 5301, så der er glemt et ettal til sidst i flyttehenvisningen.

I 1924-registreringen står der lidt flere vedtegninger end i 1927-registreringen. Bl.a. står der ”1925: 172 – Lmd.” Det betyder at Harald på sessionen i 1925 målte 172 cm og var landmand. Derefter står der endnu en sessionskode, nemlig ”IIB7,” som henviser til Haralds skavank. Harald havde dårligt syn. Jeg ved ikke præcis hvor dårligt, men beskrivelsen i loven er: ”Synsstyrke efter sfærisk Korrektion under 6/12, men over 6/24 paa det bedste Øje, større end 3/60 paa det daarligste Øje.” Det skulle bevises med en attest fra en øjenlæge.6

Omskrevne lægdsruller

Der står ingen flyttehenvisning i 1927-registreringen, hvilket tyder på, at Harald blev boende i København. Tilgangsrullen for 1927 blev omskrevet i 1938, og deri står Harald sandsynligvis, men den rulle er ikke scannet. Rullerne fra udskrivningskredsene kan indeholde oplysninger i op til 15 år efter rullens datering. Ruller fra 1938 kan derfor indeholde oplysninger fra 1953, og dette kaldes rullens slutår. Der er en tilgængelighedsfrist på 75 år i forhold til rullens slutår, så derfor skal der søges om tilladelse til at tilgå 1938-omskrivningen af tilgangsrullen for 1927.

Sammenhold med andre kilder

Lægd 186 under 4. Udskrivningskreds er Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. Jeg har fundet Harald i Grædstrup Sogn ved folketællingen 1921. Deraf fremgår det, at han var ankommet fra Bryrup Sogn året før.7 Det gjorde det muligt for mig at finde Haralds konfirmation i 1920. Han blev konfirmeret i Vinding Kirke, men det er registreret i Bryrup Sogns kirkebog.8 Ved konfirmationen står navnet på Haralds plejefar, så det var en god slægtshistorisk fangst at finde Harald i lægdsrullerne.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller og sessionsekspeditionsprotokoller.

 

Kildehenvisninger:

  1. Christians Sogn, Sokkelund Herred, København Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog over fødte 1905-1909, side 15, nr. 3; digitale billeder, "1905-1909 F (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=148776&side=16 : tilgået 19. december 2018).
  2. Jf. oplysninger i e-mails fra Haralds barnebarn.
  3. 1. Udskrivningskreds, år Æ/1927, Tilgangsliste for lægd 1 nr. 5001-7296, nr. Æ 5301; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19001&side=53 : tilgået 19. december 2018).
  4. 4. Udskrivningskreds, år X/1924, Tilgangsrulle for lægd 87-293, nr. X 1; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19745&side=393 : tilgået 19. december 2018).
  5. Lovtidenden A.-Nr. 1 (udgivet 20. januar 1925), nr. 1, "Anordning vedrørende det værnepligtige Mandskabs Tjenstdygtighed og det udskrevne Mandskabs Fordeling," 1. kapitel, paragraf 6, stk. A; digitale billeder, Rigsarkivet, "Sessionskoder til lægdsruller," (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288295#215230,40615973 : tilgået 19. december 2018).
  6. Ibid., nr. 2, "Bekendtgørelse indeholdende Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste," tabel B, kolonne II, stk. 7; digitale billeder, Rigsarkivet, "Sessionskoder til lægdsruller," (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288295#215230,40615984 : tilgået 19. december 2018).
  7. Grædstrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, Folketællingen 1921, Folketællingsskema 9, matrikel 3b, nr. 11; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=78544&side=34 : tilgået 19. december 2018).
  8. Bryrup Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1912-1928, side 118, nr. 2 i 1920; digitale billeder, "1912-1928 FKVD (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=160624&side=113 : tilgået 19. december 2018).
  9. Billedet øverst i indlægget forestiller Københavns Segl fra 1296. Billedet er ikke beskyttet af ophavsret. Det er taget af Julius Magnus Petersen, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1924349