🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Generelle handelsbetingelser

Slægtshistoriker Lene Kottal ved virksomheden Lene Kottal Professional Genealogy

På denne side kan du læse de generelle vilkår for handel med slægtshistoriker Lene Kottal ved virksomheden Lene Kottal Professional Genealogy. Læs dem venligst grundigt igennem, inden du kontakter virksomheden med henblik på et forskningsprojekt.

 1. Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser købt af virksomheden Lene Kottal Professional Genealogy, Rulkedalen 9, 5260 Odense S, Denmark, cvr nr. 34845298.
 2. Virksomhedens privatlivspolitik beskriver, hvordan dine oplysninger beskyttes, når du bruger virksomhedens ydelser.
 3. Efter modtagelse af din bestilling af en forundersøgelse, laver virksomheden en kort undersøgelse af, om de givne oplysninger er tilstrækkelige til, at det overhovedet er muligt at påbegynde projektet.
 4. Du har ikke krav på at modtage oplysninger, som virksomheden finder ved forundersøgelsen, hvis du ikke efterfølgende indgår en aftale om et forskningsprojekt med virksomheden.
 5. Hvis der er tilstrækkeligt med informationer til at påbegynde et projekt, aftales projektets omfang og et maksimalt timetal. 
 6. Ordrer på under 5 timer accepteres ikke. Denne begrænsning gælder ikke affotograferingsopgaver, hvor minimum afhænger af stedet for fotograferingen.
 7. Hvert projekt munder ud i en skriftlig rapport (produktet). Konklusionerne i rapporten vil være baseret på så udtømmende forskning som anses nødvendigt for bevisbyrden, samt en grundig analyse af informationen og kilderne. Hver konklusion bliver dokumenteret vha. forskningsnoter og præcise henvisninger til alle de benyttede kilder.
 8. Der stilles ingen garanti for at alle de efterspurgte oplysninger kan findes, uanset udfaldet af forundersøgelsen. Manglende mulighed for dokumentation af de efterspurgte oplysninger, berettiger dig ikke til refusion eller rabat på projektet.
 9. Projekter afregnes på timebasis efter den gældende timepris.
 10. Afhængigt af projektets aftalte maksimale timetal skal enten hele eller en del af den maksimale pris forudbetales, før projektet påbegyndes. Det aftales i hvert enkelt tilfælde.
 11. Hver rapport er et skræddersyet produkt. Du mister derfor din returret eller ret til at fortryde ordren, når du betaler forskuddet.
 12. Virksomheden kan til enhver tid ændre disse betingelser. Ændringer til betingelserne offentliggøres her på siden. For igangværende projekter gælder de betingelser, der var gældende ved aftalens indgåelse, dog kan ændringer som følge af ændret lovgivning gælde bagudrettet.
 13. Handler med virksomheden er eksklusivt undergivet dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder for handlerne.

Denne version af handelsbetingelserne er gældende fra 29. december 2022.