🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller og sessionsekspeditionsprotokoller

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller og sessionsekspeditionsprotokoller

Flere læsere har spurgt, hvordan man bruger sessionsekspeditionsprotokoller, og hvad de kan bruges til. Det demonstrerer jeg med nogle eksempler i dag d. 20. december 2018. Som navnet antyder, blev protokollerne ført på sessionerne. Jeg har kigget på sessionsekspeditionsprotokoller fra 1870’erne fra 3. Udskrivningskreds. Indholdet var ordnet på følgende måde:

 1. Sessionsdag
 2. Underafsnit 1 til 4 (se nedenfor)
 3. Lægd

Eftersom sessionsdatoen typisk ikke kendes på forhånd, er du nødt til at kigge efter det relevante lægd under hver enkelt dato. Der står i overskriften for hver sessionsdag, hvilke lægders værnepligtige, der blev behandlet den pågældende dag, så det er ikke så tidskrævende endda. Desuden står løbenummeret fra lægdsrullen i sessionsekspeditionsprotokollerne, så det er nemt at finde den rigtige person i sessionsekspeditionsprotokoller, når du har fundet vedkommende i lægdsrullen.

Hvilke værnepligtige står i sessionsekspeditionsprotokollerne?

Sessionsekspeditionsprotokoller indeholder kun oplysninger om værnepligtige, der var bemærkninger til, så det er ikke alle de fremmødte, der står i disse protokoller.

Underafsnit 1: Det midlertidigt kasserede mandskab:

 • Deres helbred skulle evalueres, så det kunne afgøres, om de fortsat skulle være kasserede, og om tilstanden stadig kunne anses som midlertidig, eller om den var varig.

Underafsnit 2: Mandskab med uberigtigede oplysninger:

 • Værnepligtige, der ikke mødte op på sessionen, men havde været udskrevet til aftjening af værnepligt ved en tidligere session, er noteret under denne del.
 • Bemærkninger om inddrivelse af mulkter (bøder) er også noteret her.

Rasmus Rasmussen i tilgangsrullen fra 1872

Rasmus Rasmussen i sessionsprotokollen i 1879

Underafsnit 3: Det udskrivningspligtige mandskab:

 • Værnepligtige, der blev kasseret er noteret her. Hvis der ikke står en kode for utjenstdygtighed i lægdsrullen, kan du se årsagen til kassationen her.
 • Værnepligtige, der ikke mødte op på første session, er også noteret under dette afsnit. Hvis den værnepligtige udeblev flere år, vil han være noteret i sessionsekspeditionsprotokollen hvert af disse år. Det øverste billede herover viser Rasmus Rasmussen fra Øster Hæsinge i tilgangsrullen for lægd 6 år 1872 under nr. X 13. I lægdsrullens vedtegninger står der, at han udeblev fra session 1877-1880 (”s.T.” er en forkortelse for ”samme tilstand”). Derfor står han i alle sessionsekspeditionsprotokollerne for disse år. Optegnelsen fra sessionsekspeditionsprotokollen fra 1879 er er det nederste billede vist ovenfor.1
 • Værnepligtige, der mødte for første gang, skulle vurderes i forhold til helbred og egnethed. De er også noteret i tredje underafsnit. Fx mødte Peder Nielsen fra Marslev på session i 1876. Han blev afvist, fordi han var spinkel. Afvisningen var en midlertidig udsættelse af værnepligten, så det betød ikke, at han var permanent kasseret. Nedenunder Peder står Anders Hansen fra Rynkeby. Ved ham står der ”Tjnstkl. E.K.5. LNo. 164.” Det er præcis det samme, der står i lægdsrullen. Begge mænd er vist på udsnittet fra sessionsekspeditionsprotokollen nedenfor under nr. Æ 11 og Æ 19.2

Peder Nielsen i sessionsprotokollen i 1876

Underafsnit 4: Yngre værnepligtige, der ønskede at blive udskrevet tidligere end påkrævet:

 • Unge mænd kunne melde sig tidligere end nødvendigt, og det skulle så vurderes om de var klar. Fx meldte Hans Christian Jacobsen sig før tid i 1876, som vist nedenfor. Der er noteret følgende ved ham: ”Snedker; spinkel, afvist.” Han blev altså ikke godkendt til at starte tidligt på sin værnepligt. Afvisningen betød ikke, at han var kasseret, men kun at han ikke kunne få lov at starte sin værnepligt dette år.3

Hans Christian Jacobsen i sessionsprotokollen i 1876

Som det ses af eksemplerne, står der som regel ikke mere i sessionsprotokollerne end i lægdsrullerne. Hvis du har svært ved at tyde en bemærkning i lægdsrullen, er sessionsprotokollen et godt supplement, men ellers benytter jeg sjældent sessionsprotokollerne.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Henvisninger til skrivelser og sager.

 

Kildehenvisninger:

 1. 3. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år X/1872, Tilgangsrulle for lægd 1-135, lægd 6, nr. X 13; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19384&side=16 : tilgået 20. december 2018). Ibid., Sessionsekspeditionsprotokol 1879, "12te Sessionsdag," 15. september 1879, underafsnit 3, lægd 6, nr. X 13; Rigsarkivet, Odense.
 2. Ibid., Lægdsruller, år Æ/1875, Tilgangsrulle for lægd 1-135, lægd 110, nr. Æ 11; nr. Æ 19; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19396&side=278 : tilgået 20. december 2018). Ibid., Sessionsekspeditionsprotokol 1876, "9de Sessionsdag," 28. september 1876, underafsnit 3, lægd 110, nr. Æ 11; nr. Æ 19; Rigsarkivet, Odense.
 3. Ibid., Sessionsekspeditionsprotokol 1876, "15de Sessionsdag," 5. oktober 1876, underafsnit 4, lægd 145, nr. Y 113; Rigsarkivet, Odense.