🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Rigsarkivets arkivdatabase Daisy: Afgrænsning af søgninger

Lene Dræby Kottal
Rigsarkivets arkivdatabase Daisy: Afgrænsning af søgninger

I sidste blogindlæg om arkivskabere med flere navne skrev jeg, at du kan søge arkivskaberen Odense Herredsfoged frem ved kun at søge på Odense Herred som arkivskaber. Det giver tres søgeresultater, og så kan det være svært at finde den rigtige på listen. Den udfordring får du nogle tips til at overkomme i dette blogindlæg.

Sortering af søgeresultaterne

Som udgangspunkt er listen med søgeresultater sorteret alfabetisk fra A til Å efter arkivskaberens navn. Du kan ændre sorteringen af søgeresultaterne ved at klikke på overskrifterne Fra, Til og Arkivskaber. Klikker du på overskriften Arkivskaber, når listen er sorteret alfabetisk fra A til Å efter arkivskaber, så ændres sorteringen til at være fra Å til A. På samme måde kan du sortere på årstal, enten fra ældste til nyeste eller omvendt. Den fremgangsmåde kan være god, hvis du vil danne sig et overblik over, hvilke arkivskabere der findes før eller efter et bestemt årstal.

Afgrænsning på årstal

Kender du allerede årstallet for de arkivalier, du leder efter, så kan du afgrænse din søgning ved hjælp af søgefelterne kaldet Periode. Hvis du vil finde arkivalier fra Odense Herred fra 1901, kan du begrænse listen af søgeresultater betragteligt ved at søge med årstal som vist nedenfor. Det giver nemlig kun en liste med ni arkivskabere i stedet for tres.

Søg på den rigtige arkivskaber

Når du skal finde noget fra en offentlig myndighed i Daisy, hjælper det enormt meget, hvis du først har sat sig ind i den administrative inddeling af Danmark. I forhold til Folkekirken er Danmark fx ikke kun inddelt i sogne; hvert sogn er en del af et pastorat. Et pastorat er et kirkeligt embedsområde, der betjenes af en eller flere præster, og det dækker typisk to eller flere nabosogne. Breve, som en præst modtog som en del af sit embede, skal findes under pastoratets arkivskaber og hverken under sognets arkiv eller præstens privatarkiv. Det samme gælder kommunionbøger, præsters fattigvæsensprotokoller og lignende. Som udgangspunkt er det kun kirkebøger, der er registreret under sognenes arkivskaber; andre præstearkivalier skal findes under pastoratets arkivskaber.1

Ligesom mange andre administrative grænser er mange pastoraters grænser blevet ændret igennem tiden. Det er derfor også nyttigt at sætte sig ind i den administrative inddeling på netop det tidspunkt, hvor arkivalierne blev skabt. Fx var Borup Sogn i Randers Amt en del af Borup-Hald Pastorat indtil 1786, men dannede derefter sit eget pastorat indtil 1994, hvor det blev en del af Borup-Kousted-Råsted Pastorat, og i dag er det en del af Hornbæk-Tånum-Borup-Kousted-Råsted Pastorat. I Daisy findes der en arkivskaber for hvert af disse pastorater. Ligesom i eksemplet med Odense Herred overfor, kan du søge på Borup Pastorat som arkivskaber og få alle tre arkivskabere frem på listen, og du kan også tilføje årstal for at begrænse antallet af søgeresultater. Listen nedenfor viser resultaterne af en søgning på arkivskaberen Borup Pastorat for årene 1700 til 1750.

Når der ikke står noget slutår ved arkivskaberen

Du har måske bemærket, at der ikke altid står et slutår ud for en arkivskaber, fx som i søgeresultatet ovenfor ved Borup-Kimmerlev Pastorat. Når der ikke er skrevet noget slutår, regner søgemaskinen med, at slutåret er indeværende år, altså lige nu 2019.

Næste del af serien om Daisy

I næste blogindlæg tager jeg hul på definitionen af det andet grundelement i en søgning i Daisy, nemlig arkivserier.

Dette blogindlæg er en del af en serie. Du kan måske have gavn af at læse serien fra begyndelsen med blogindlægget Rigsarkivets arkivdatabase Daisy: Introduktion.

 

Fodnoter

  1. Jeg har tidligere skrevet et blogindlæg om denne problemstilling: Kirkebøger og andre præstearkivalier på Arkivalieronline og AO genvej.