🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Undersøg altid begge udgaver af kirkebogen

Lene Dræby Kottal
Undersøg altid begge udgaver af kirkebogen

Det er vigtigt altid at undersøge både hoved- og kontraministerialbogen, hvis det er muligt. Der er ofte forskel på informationerne i de to kirkebøger.

Kirkebøger i to eksemplarer siden 1814

Fra 1814 skulle der føres to eksemplarer af kirkebøgerne, og de to eksemplarer måtte ikke opbevares samme sted på grund af risikoen for brand. Den ene bog, hovedministerialbogen, blev ført af præsten; den anden, kontraministerialbogen, blev oftest ført af degnen. Kontraministerialbogen er en kopi af hovedministerialbogen, men oplysningerne i de to bøger kan være meget forskellige. For en del sognes vedkommende er de scannede udgaver af både hoved- og kontraministerialbøgerne tilgængelige på internettet. Scanningen af hovedministerialbogen er typisk af dårlig kvalitet og derfor sværere at læse. Derfor er nogen tilbøjelige til kun at slå op i kontraministerialbogen. Min klare anbefaling er, at du slår op i begge bøger, så du får flest mulige oplysninger.

Eksempel: Fødsel i Ibsker Sogn, Bornholm 1850

Udklippet ovenfor viser anmærkningen fra hovedministerialbogen ved fødslen af Bolette Mathea Hansen i 1850 i Ibsker Sogn på Bornholm. I kontraministerialbogen står der kun oplysninger om vaccinationen, men i hovedministerialbogen står Bolettes fars fødselsdato og -sted. Desuden er faddernes stilling og præcise opholdssted ikke indført i kontraministerialbogen, men kun i hovedministerialbogen. Meget arbejde kan være sparet ved at finde alle disse oplysninger i hovedministerialbogen, især de ekstra oplysninger om Bolettes far.

Kildehenvisninger
Ibsker Sogn, Bornholm Øster Herred, Bornholm Amt, Kirkebøger, 1844-1866 FD (HM), folio 90, nr. 20; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=204495&side=82 : tilgået 25. august 2018).
Ibsker Sogn, Bornholm Øster Herred, Bornholm Amt, Kirkebøger, 1844-1866 FD (KM), folio 89, nr. 20; digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=152119&side=78 : tilgået 25. august 2018).