🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Rigsarkivet - Daisy: Faderskabssager og arkivregistraturer

Lene Dræby Kottal
Rigsarkivet - Daisy: Faderskabssager og arkivregistraturer

Læseren Kirsten Lykke Christensen har spurgt, hvordan hun finder en faderskabssag fra 1932-1933 fra Ribe Amt.1 En faderskabssag er en såkaldt journalsag, fordi den føres ind i myndighedens journal og får et journalnummer ved den pågældende myndighed. Lad os først få nogle betegnelser på plads.

Arkivskaber
Ribe Amt
Arkivserie Arkivserie Arkivserie
Journal Journalsager Kopibog
Indhold Indhold Indhold
Overblik over sagens skrivelser og afgørelser Sagsdokumenter, indgående breve Kopi af udgående breve

Når du skal finde en faderskabssag eller en anden journalsag, vil der oftest være tre relevante arkivserier fra samme myndighed, som vist ovenfor. Derudover kan der være lavet et navneregister til journalen.

Forskellige journalsystemer

Selve journalen kan være bygget op på forskellige måder:

  • De tidligste journaler fra 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet er ofte ført kronologisk uden skelnen mellem de forskellige sagstyper.
  • I løbet af 1800-tallet begyndte myndighederne at dele journalen op i grupper, der hver fik et bogstav (latin: litra). Indenfor hver gruppe blev journalen først kronologisk. Opdelingen blev bestemt af hver enkelt myndighed, så gruppe A for én myndighed indeholder ikke nødvendigvis samme sagstype, som gruppe A fra en anden myndighed. Først i 1960 blev journalsystemet ens for alle danske amter.

Arkivskabte hjælpemidler – Arkivregistraturer

Før du går i gang med at lede efter en journalsag, er det en god idé at undersøge myndighedens journalsystem. Det gør du ved brug af arkivregistraturer. For Ribe Amt findes der to digitaliserede arkivregistraturer. Den første beskriver journalsystemet generelt og indeholder en oversigt over alle journalgrupper. Nedenfor ses et udklip, der viser, at faderskabssager (her benævnt paternitetssager) hørte til gruppe K.2

Udsnit fra arkivregistratur for Ribe Amts journalsager

Derudover findes der for Ribe Amt en særlig arkivregistratur for faderskabssager. Nedenfor ses en oversigt fra denne registratur.3

Udsnit fra arkivregistratur over Ribe Amts faderskabssager

Ud fra oversigten kan du se, at hvis du skal finde en faderskabssag fra Ribe Amt fra omkring 1932, er du så heldig, at der er et register. Det skal du bruge først.  Hvis du søger i Daisy som vist nedenfor, kommer der ikke kun ét register til journalen frem blandt resultaterne. Hvordan ved du så, hvilket der er det rigtige til journalen med faderskabssager?

Skærmbillede fra søgning i Rigsarkivets katalog Daisy med søgning efter registre til Ribe Amts journal

Fra arkivregistratur til arkivserie i Daisy

Kig igen på oversigten fra arkivregistraturen. Der henvises til side 6 for mere information om registre til journalen for 1927-1936. Desværre er sidetallene ikke scannet, men det lader til at sidetallet er det samme som opslagsnummeret. På opslag/side 6 ses nedenstående vedrørende registre til journalen.

Udsnit fra arkivregistraturen over registre til Ribe Amts journaler

Nummeret B9 henviser til en afleveringsfortegnelse, og det skal du ikke bruge for at finde arkivserien i Daisy. Numrene 6922A og 6922B er derimod vigtige. Det er nummeret på den pakke, der indeholder registreret, og det nummer står i Daisy. Du kan ikke søge på nummeret, så du skal kigge på arkivseriernes indhold for at finde den rigtige. Når du har listen med søgeresultater fra Daisy, klikker du på en af de mulige registre fra Ribe Amt for at få indholdsoversigten frem. Derefter klikker du på knappen "Vis indhold" for at få vist de forskellige pakker. På den oversigt kan du se pakkenummeret og dermed finde frem til den rigtige pakke. Jeg har fundet frem til, at arkivserien hedder "Register til journalen (1927-1936)". Nedenfor kan du se, at denne arkivserie indeholder to pakker, nemlig pakkenummer 6922A og 6922B. Den sidste dækker årene 1931-1936, så det er den du skal bestille.

Skærmbillede fra Rigsarkivets katalog Daisy med indholdet af arkivserien Registre til journalen 1927-36 fra arkivskaberen Ribe Stiftamt

Finde den rigtige journal i Daisy

På samme måde kan du finde den rigtige journal. På oversigten fra arkivregistraturen henvises til side 5 vedrørende journaler for 1921-1940. Find det rigtige årstal, fx 1932, som står på side 6, og aflæs pakkenummeret - for 1932 er det 6912.

Udsnit fra arkivregistraturen over faderskabssager fra Ribe Amt med sager fra 1930-34

I Daisy søger du så efter arkivskaberen Ribe Amt og finder arkivserien Journal for årene 1921-1940 (de år der står på oversigten i arkivregistraturen). Arkivseriens indhold viser ganske rigtigt pakkenummeret 6912, som du så kan bestille ved at klikke på knappen "Start bestilling".

Skærmbillede fra Rigsarkivets katalog Daisy med indholdet af arkivserien Journal 1921-40 fra arkivskaberen Ribe Stiftamt

Når du sidder med journalen, skal du bladre om til den rigtige gruppering. Journalen indeholder nemlig ikke kun faderskabssager, men også andre typer sager. Du skal derfor bladre om til gruppering K, som ifølge arkivregistraturen indeholder faderskabssager.

Finde selve journalsagen i Daisy

I registraturen fra Ribe Amt ses det, at der er 9 pakker med journalsager fra 1932. I princippet kan du godt bestille dem alle sammen samtidigt med bestilling af registeret og journalen, men det ville jeg ikke gøre. Alt det du bestiller, kan andre ikke bruge, før du har afleveret det igen, så derfor er det ikke god praksis at bestille en masse pakker, som du ikke får brug for.

Pakkerne med journalsager er opstillet i nærmagasinet og findes frem indenfor en halv times tid, så hvis du starter dit arkivbesøg med at finde sagen i registreret og journalen og så bestiller den relevante pakke derefter, så kan du sagtens klare dig med et enkelt arkivbesøg alligevel.

Når du har fundet sagen i journalen, kan du se dens sagsnummer. Et sagsnummer består af et årstal og et løbenummer indenfor den bestemte gruppering, i dette eksempel gruppering K. Hvis journalnummeret fx er K 1932/347, skal du bestille pakkenummer 7158, fordi den indeholder journalsager for journalnumrene K 1932 302-371.

Skærmbillede fra Rigsarkivets katalog Daisy med indholdet af arkivserien Journalsager 1920-58 fra arkivskaberen Ribe Stiftamt

Kopibogen er god at bruge - hvis den findes

Som vist øverst i blogindlægget findes der også arkivserier med kopibøger, hvor udgående breve er kopieret ind. Den bør du også kigge i, når du undersøger journalsager, for at få det fulde indblik i sagens gang. En kopibog kan også hedde en korrespondanceprotokol. Desværre ser det ikke ud til, at der findes en kopibog for Ribe Amt efter 1920. Det betyder dog ikke, at du ikke kan finde alle oplysninger i sagen, men det kræver en lidt anden tilgang. Dagens blogindlæg er allerede meget langt, så jeg vender tilbage til den her problemstilling senere i serien.

Oversigt over digitaliserede arkivregistraturer

Udover de arkivregistraturer du kan se under Ribe Amt, kan du finde andre digitaliserede arkivregistraturer via forsiden på Rigsarkivets hjemmeside. Du skal først klikke på "Se mere" i afsnittet "Se arkivalier online". På næste side ruller du lidt ned og klikker på "Registraturer og vejledninger på Arkivalieronline" for at komme til en oversigt over registraturer og vejledninger. Denne liste indeholder også vejledninger i bestemte kildetyper, samt kartoteker og registre til forskellige arkivalier.

Ikke alle arkivregistraturer er digitaliseret, fx "Registratur over Ribe Amts arkiv". Jeg kender ikke denne registratur, så jeg ved ikke, hvor nyttig den er, men når du alligevel skal på arkivet, så kunne det være en idé at kigge i den. Måske får du deri en henvisning til en kopibog, som jeg ikke kunne finde i Daisy.

En del af serien om Daisy

Held og lykke til Kirsten Lykke Christensen med at finde faderskabssagen fra Ribe Amt. Hvis min forklaring giver anledning til spørgsmål, så skriv endelig en kommentar nedenfor.

Dette blogindlæg er en del af en serie. Du kan måske have gavn af at læse serien fra begyndelsen med blogindlægget Rigsarkivets arkivdatabase Daisy: Introduktion.

 

Fodnoter

  1. Kirsten Lykke Christensen, til Lene Dræby Kottal, kommentar til blogindlæg, 27. november 2019, kl. 12:02; Lene Dræby Kottal, Julekalender om Daisy – Rigsarkivets arkivdatabase (https://www.slaegtshistoriker.dk/blog/julekalender-om-daisy-rigsarkivets-arkivdatabase : tilgået 10. december 2019).
  2. "Daisy", database, Rigsarkivet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17148183#188567,31876239 : tilgået 10. december 2019), arkivskaber Ribe Stiftamt, arkivserie "Oversigt over journalgrupper - Ribe Amt".
  3. "Daisy", database, Rigsarkivet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17148203#188577,31876449 : tilgået 10. december 2019), arkivskaber Ribe Stiftamt, arkivserie "Oversigt over faderskabssager - Ribe Amt".