🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Oversergent Praem meldte ikke flytning

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Oversergent Praem meldte ikke flytning

D. 9. december 2018 møder vi Marius Sophus Praem, der blev oversergent i artilleriet. Adskillige kilder giver information om hans bopæle, men alligevel var han svær at finde. Marius Sophus Praem, kaldet Sophus, blev født d. 17. juni 1855 i Spjellerup i Marvede Sogn som søn af skolelærer Carl Ferdinand Wilhelm Praem og hustru Julie Ulrikke Jensen.1 Skolelærer Praem døde i 1863 i Spjellerup.2 Der er ingen ny vielse på Sophus’ mor og ingen fraflytning fra sognet indtil 1870 i Marvede Sogns kirkebog, og Sophus findes ikke i Marvede Sogn ved folketællingen 1870.

Moren Julie Ulrikke Jensen boede i Vester Egede Sogn ved folketællingen 1870. Da er hun blevet gift med Jens Jessen og bor sammen med ham og deres datter Anna Kathrine Lovise Jessen, men Sophus bor der ikke.3 Hverken Jens, Julie eller Sophus er registreret som tilgået i Vester Egede Sogns kirkebog fra 1863 til 1867, hvor Anna Kathrine Lovise Jessen blev født.4 Sophus blev konfirmeret i Vester Egede i 1869, og hans bopæl er angivet som Vester Egede.5 Han er dog ikke fundet i Vester Egede i folketællingen 1870.

Flytning til København

I 1878 fik Sophus et barn udenfor ægteskab. Ved barnets fødselsregistrering står der ”udlagt som Barnefader Soldat og Bødker Sophus Präem, Afgang fra Ottestrup den 1ste Maj 1877 til Kjøbenhavn.”6 Sophus burde være indskrevet første gang, før han flyttede fra Ottestrup til København i 1877, og dermed burde der være en flytning på ham til København i 1877, men Sophus står ikke i registeret til tilgangsrullen til Københavns lægd i hverken 1877 eller 1878. Det var ellers umiddelbart et perfekt spor til at finde ham i lægdsrullerne.

Ved folketællingen 1880 boede Sophus i København og var sergent i artilleriet.7 Jeg prøvede derfor at lede efter ham i registrene til de københavnske tilgangsruller for årene 1879, 1880 og 1881, men der var han heller ikke.

Midlertidigt nyt opholdssted medfører ikke flytning i lægdsrullerne

Bopæl under aftjening af værnepligt anses for at være et midlertidigt opholdssted, og det skulle ikke registreres som en flytning i lægdsrullerne. Jeg begyndte derfor at overveje, om han måske fortsat havde fast bopæl hos sin mor. Det stemte ikke overens med, at han i 1881 blev gift i København og fik børn i København, og hans kone døde i København i 1885.8 Jeg har også en formodning om, at en sergent var ansat ved forsvaret, og så var hans faste bopæl vel næppe hjemme hos moren. Alligevel valgte jeg at lede i Vester Egede Sogns lægd, som hører til 2. Udskrivningskreds og har lægdsnummer 115. Jeg forsøgte med første mulige indskrivningsår, 1873, og der var han!9

Udklip fra lægdsrulle med Marius Sofus Praem i 1873

Jeg forstår stadig ikke, hvorfor han ikke er meldt afgået fra Vester Egede, men heldigvis fandt jeg ham alligevel.

EK betyder egnet til egentlig krigstjeneste

Der er en del informationer om Sophus’ militære virke i ovenstående optegnelse. Den første vedtegning er fra 1877 og fortæller, at han var bødker. Det passer med oplysningen fra hans første barns fødselsregistrering i 1878. Der står også EK4a, og det er en klassifikationskode, som jeg var lidt inde på i indlægget i forgårs om bl.a. Knud Pedersen (Strømming).

EK er en forkortelse for egentlig krigstjeneste, og når den blev brugt om en person, betød det, at han blev fundet egnet til egentlig krigstjeneste. Tallet angiver, hvor han blev fundet egnet til et tjene, og når du forsøger at finde det, skal du være opmærksom på, at klasseinddelingen blev ændret i 1894. Før 1894 var der kun fire klasser, og derefter var der ni klasser. Eftersom vedtegningen om Sophus er skrevet før 1894, skal du slå op under EK klassifikationskoderne fra 1862. EK4 betød, at han var egnet til egentlig krigstjeneste som ingeniør, konstabel eller håndværker ved artilleriet eller som mandskab ved pontonerkompagniet. Det lille a angiver, at han var særligt egnet og ikke kun ”anvendelig,” som ville være angivet med et lille b. Klassificeringen fra 1862 er ikke særlig specifik, men yderst til højre på optegnelsen fra 1873 står der ”Kst. 1 Art Rgt,” som betyder at han gjorde tjeneste som konstabel ved 1. Artilleriregiment. Det stemmer med, at der ved folketællingen 1880 står, at han var ved artilleriet.

Næste vedtegning er fra 8. september 1878, hvor han blev udnævnt til korporal. Den sidste vedtegning angiver, at han i november 1883 blev sergent ved trainafdelingen, som var en forsyningsenhed under artilleriet. Det stemmer derfor helt med de øvrige oplysninger, der er fundet om Sophus. Der er ingen flyttehenvisning i optegnelsen fra 1873, så derfor slog jeg ham op i den omskrevne tilgangsrulle, omskrevet i 1884. I de omskrevne tilgangsruller har den værnepligtige samme løbenummer som i den oprindelige tilgangsrulle. Der står ikke meget mere om Sophus i den omskrevne rulle end i den oprindelige tilgangsrulle. Det fremgår dog, at Sophus fik sin afsked i 1890, stadig uden at være flyttet til Københavns lægd.10 Der er derfor ingen andre registreringer på Sophus i lægdsrullerne.

Udklip fra lægdsrulle hvoraf det fremgår at Marius Sofus Praem blev udslettet af rullen i 1890

Kartotek over Artilleriets Underofficerer

Udover lægdsrullerne er der en masse andre kilder om værnepligtige og ansatte ved forsvaret. Rigsarkivet stiller en masse hjælpemidler til rådighed til søgning i forsvarets arkiver, og jeg kan varmt anbefale alle der søger oplysninger i forsvarets arkivet at kigge listen igennem for at se om der er noget relevant for netop deres søgning.

Jeg kender ikke rangordenen på alle militære grader i det danske forsvar, så jeg slår dem op på Wikipedia, hvis jeg er i tvivl. Sophus var korporal, som er en underofficersgrad, og dem er der typisk mere information om end menige værnepligtige. Rigsarkivet har fx et kartotek over artilleriets underofficerer. Kartotekskortene er scannet og sorteret alfabetisk efter efternavn, så de er nemme at slå op i. Sophus er der, og hans kort er vist nedenfor.11

Udklip fra Rigsarkivets kartotek over artilleriets underofficerer

Af kortet fremgår det, at Sophus var ved 6. Batteri, senere ved Tøjetaten, senere ved 2. Artilleribataljon (2.A.B.) og endeligt ved 1. Artilleriafdeling (1’AA). Numrene efter regimentsnavnene er henvisninger til hans stambog ved regimentet. De fleste stambøger er ikke scannet, men skal ses på Rigsarkivet efter bestilling i Daisy. På kartotekskortet står der også, at Sophus var sergent, og fra 1889 var han oversergent.

Konklusion

Sophus var svær at finde, fordi han ikke var indskrevet i Københavns lægd, selvom han uden tvivl havde fast bopæl i København. Typisk ville en værnepligtig blive straffet med bøde, hvis han ikke meldte flytning, men der er intet, der tyder på at Sophus blev straffet. Du er sikkert stødt på flere eksempler på uforklarlige uoverensstemmelser i både kirkebøger og folketællinger, og sådan er det altså også indimellem med lægdsrullerne. Da jeg endelig fandt ham, kom der en hel del informationer om hans militære virke frem, så det betalte sig at lade være med at give op.

Som jeg har nævnt i tidligere indlæg, er lægdsrullerne en indgangsvinkel til at finde information i andre kilder. Hvis en værnepligtig havde rang af mere end menig, så er der typisk flere informationer at finde, men selv menige havde en stambog, så det er altid et godt sted at fortsætte sin søgning efter at have støvsuget lægdsrullerne for oplysninger.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Lars Peder Nielsen tjente ved fodfolket.

 

Kildehenvisninger:

 1. Marvede Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1847-1868, side 37-38, nr. 5; digitale billeder, "1847-1868 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=153653&side=21 : tilgået 9. december 2018).
 2. Ibid., side 535-536, nr. 1 i 1863; digitale billeder, "1847-1868 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=153653&side=234 : tilgået 9. december 2018).
 3. Vester Egede Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Folketællingen 1870, side 506, "Huus," Jens Jessen (32 år) "Huusfaren;" digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=53791&side=11 : tilgået 9. december 2018).
 4. Vester Egede Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1852-1884, folio 59, nr. 2; digitale billeder, "1852-1882 FKVDTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=158593&side=61 : tilgået 9. december 2018).
 5. Ibid., folio 92, nr. 4 i 1869; digitale billeder, "1852-1882 FKVDTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=158593&side=90 : tilgået 9. december 2018).
 6. Ørslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1866-1892, side 15, nr. 2 i 1878, Carl Ferdinand Wilhelm Praém; digitale billeder, "1866-1892 FKVD (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159296&side=17 : tilgået 9. december 2018).
 7. København, Staden, Københavns Amt, Folketællingen 1880, side 289, Christianshavns Kvarter, Frederiks Kirkes Rode, Lille Torvegade 16, matrikelnr. 128, Forhuset, 2den Sal, person nr. 9; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=58053&side=62 : tilgået 9. december 2018), sti: Folketællinger > ”Amt: København” > ”Herred: Københavns gader – L” > ”Sogn: Lille Torvegade.”
 8. Oplysninger i e-mail fra spørgeren. Disse oplysninger er ikke kontrolleret.
 9. 2. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år Y/1873, Tilgangsrulle for lægd 1-178, lægd 115, nr. Y 7; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19278&side=343 : tilgået 9. december 2018).
 10. Ibid., Omskrevet tilgangsrulle for lægd 1-178 omskrevet i 1884, lægd 115, nr. Y 7; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19044&side=127 : tilgået 9. december 2018).
 11. Rigsarkivet, Kartotek over Artilleriets Underofficerer, kartotekskort for "Praem, Sofus Marius;" digitale billeder, Rigsarkivet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17022129#131942,21211612 : tilgået 9. december 2018).
 12. Billedet øverst i indlægget: Rs. Christiansen, Danske Uniformer fra Hær og Flaade (København, ca. 1911: Christian F. Rømer's Forlag); digitale billeder af Per Finsted, Chakoten: Dansk Militærhistorisk Selskab (https://www.chakoten.dk/militaerhistorie/uniformer/danske-uniformer-fra-haer-og-flaade-1911/ : tilgået 9. december 2018), billedet "Trænafdelingen; Feltartilleriet; Kystartilleriet."