🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Lars Peder Nielsen tjente ved fodfolket

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Lars Peder Nielsen tjente ved fodfolket

I dag d. 10. december 2018 skal vi høre lidt om en af fodfolkets værnepligtige, nemlig Lars Peder Nielsen, født 6. februar 1870 i Løve By i Gierslev Sogn som søn af Niels Anton Hansen og hustru Karen Marie Jensen.1 Lars Peder blev konfirmeret 2. april 1884 i Gierslev Kirke.2 Gierslev Sogns lægd med nr. 342 hørte under 2. Udskrivningskreds, som dækker den sydvestlige del af Sjælland og hele Lolland og Falster. Udtrækningen af udskrivningskredsene kan ses i hæftet Sogn Herred Amt.3 Lars Peder blev registreret første gang som 17-årig i tilgangsrullen for 1880. Allerede samme år flyttede han: ”Fl.Bev. 16/7 88 tilf. 20/7 88 2_341_M_13.” Lars Peder havde altså vist et flyttebevis, der var dateret 16. juli 1888, og som lægdsmanden skrev ind i rullen 20. juli. Lægdsmanden var grundig og skrev udskrivningskredsens nummer, selvom Lars Peder ikke forlod kredsen. Eftersom han ikke forlod kredsen, og han flyttede i samme år, M/1888, så skal han findes i præcis samme rulle igen, bare under lægd 341, som var nabosognet Drøsselbjerg. Lars Peder står altså både på opslag 417 og 420 i den samme rulle.4

Mange flytninger betyder mange registreringer i lægdsrullerne

Ved Lars Peders registrering i lægd 341 er der også en flyttehenvisning: ”1-16N79.” Denne gang forlod han kredsen og flyttede til 1. Udskrivningskreds, lægd 16 i år N, som var 1889. Der blev han registreret under løbenummer 79. Også der er der en flyttehenvisning: ”1P4376.” Den henviser til lægd 1, som er København. Der flyttede Lars Peder til i år P, som var 1891. 4376 er hans løbenummer i den københavnske tilgangsrulle. Denne registrering er vist nedenfor.5

Udklip fra lægdsrulle med en flyttehenvisning og en anden vedtegning om rejsetilladelse i 1892

Omskrevne tilgangsruller

Der er ikke nogen flyttehenvisning i rullen fra København, og der står ikke noget om afsked i den registrering, så derfor kan Lars Peder også findes i den omskrevne tilgangsrulle. Tilgangsrullen for 1891 blev omskrevet i 1902. I de omskrevne ruller har den værnepligtige samme løbenummer som i den oprindelige tilgangsrulle. Registreringen fra den omskrevne rulle ses nedenfor.6

Udklip fra en omskrevne lægdsrulle

Vedtegninger i lægdsrullen

I 1892 blev Lars Peder vurderet egnet til egentlig krigstjeneste ved kavaleriet eller som trainkonstabel ved artilleriet (klassifikationskoden EK3).8 Som jeg skrev i gårsdagens indlæg, skal du være opmærksom på, at EK-koderne blev ændret i 1894. Når du ser på en kode skrevet før 1894, skal du derfor kigge på koderne fra 1862. EK-koderne angiver ikke, at en værnepligtig var med i krig, men kun at vedkommende var vurderet egnet til det.

På et eller andet tidspunkt i 1899 fik Lars Peder rejsetilladelse indtil 31. december 1899. Værnepligtige kunne på dette tidspunkt rejse frit rundt indenfor Danmarks grænser, men skulle have tilladelse, hvis de ønskede at forlade Danmark. Det kunne derfor tyde på, at Lars Peder rejste udenlands i 1899 eller i hvert fald havde påtænkt at gøre det.

I 1900 blev han overflyttet til forstærkningen (vedtegningerne ”Fst. 2/00” og ”Fst. 1900”).

I den omskrevne tilgangsrulle står der ”UA. 1892.” Det er en forkortelse for udskrivningsår – å blev jo skrevet ”aa” dengang. Udskrivningsåret var det år, den værnepligtige skulle møde på session første gang.

I kolonnen afdeling står der ”Fodf.” Det er en forkortelse for fodfolket, så det var der Lars Peder aftjente sin værnepligt.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Værnepligtig ved Arbejdstropperne under krigen i 1864.

 

Kildehenvisninger:

  1. Gierslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1862-1880, side 36, nr. 4; digitale billeder, "1862-1880 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=150306&side=38 : tilgået 9. december 2018).
  2. Ørslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1873-1892, side 124, nr. 2; digitale billeder, "1873-1892 FKVD (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159286&side=97 : tilgået 9. december 2018).
  3. Jeg har den gamle udgave, men jeg kan ikke forestille mig, at siderne med udskrivningskredsene er blevet fjernet i den nye udgave.
  4. 2. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år M/1888, Tilgangsrulle for lægd 179-370, lægd 342, nr. M 23; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19093&side=420 : tilgået 9. december 2018). Ibid., lægd 341, nr. M 13; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19093&side=417 : tilgået 9. december 2018).
  5. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år N/1889, Tilgangsrulle for lægd 2-153, lægd 16, nr. N 79; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19264&side=154 : tilgået 9. december 2018).
  6. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år P/1891, Tilgangsrulle for lægd 1, nr. P 4376; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18933&side=468 : tilgået 9. december 2018).
  7. Ibid., Omskrevet tilgangsrulle for lægd 1 omskrevet i 1902, nr. P 4376; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18934&side=181 : tilgået 9. december 2018).
  8. Rigsarkivet, Sessionkoder til lægdsruller, "Lægdsruller: Generelt," Klassifikationskoder, Tabellen 1862 Egentlig Krigstjeneste; digitale billeder, Rigsarkivet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288295#215230,40615820 : tilgået 9. december 2018).
  9. Billedet øverst i indlægget er ikke beskyttet af ophavsret. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=671831