🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Protokoller der bruges under skiftebehandlingen af et dødsbo

Lene Dræby Kottal
Protokoller der bruges under skiftebehandlingen af et dødsbo

Min tipoldemor Maria Sofia Wikstedt døde den 8. maj 1900 i Odense. Dødsanmeldelsen lyder som følger:

”Aar 1900 den 8de Maj anmeldtes, at Glasmager Jacob Sóderlunds Hustru Marie Sophie f Wikstedt, 53 Aar gl, D:D. er afgaaet ved Dóden, efterladende sig 5 med sin efterlevende Ægtefælle sammenavlede Livsarvinger, nemlig:

  1. Sønnen Frantz Viktor Sóderlund - 28 Aar gl
  2. [Sønnen] Axel Alfred Sóderlund – 22 [Aar gl]
  3. [Sønnen] Otto Anton Sóderlund – 17 [Aar gl]
  4. Datteren Anna Marie Sóderlund – 19 [Aar gl]
  5. Sónnen Rudolf Lambert Sóderlund 13 [Aar gl]

Med disse Arvinger er det Enkemandens Ønske at forblive hensiddende i uskiftet Bo, Lille Glasvej 6a.

[Underskrevet] Otto Sóderlund”1

Procedure for skifte efter en afdød

Proceduren for skifter er, at en person anmelder dødsfaldet i den retsinstans, der skal behandle skiftet, fx Odense byfoged. Hvis det skal tages under behandling, foretages der registrering af ejendelene, opgørelse af gælden og endeligt deling mellem arvingerne. Eftersom Jacob ville sidde i uskiftet bo, er der ingen opgørelse af boet ved Maria Sofias død.

Skiftende regler for at hensidde i uskiftet bo

Fra 1683 til 1845 skulle enker og enkemænd ansøge kongen om lov til at sidde i uskiftet bo. Fra 1845 måtte enkemænd sidde i uskiftet bo uden at ansøge om lov til det. En mand kunne fra samme år ved testamente give sin hustru lov til at sidde i uskiftet bo, hvis han døde før hende. Enker fik først ret til at sidde i uskiftet bo uden ansøgning i 1926.

Protokoller der bruges under skiftebehandlingen

Dødsanmeldelsen for Maria Sofia er fundet i selve skifteprotokollen for Odense byfoged. Hvis parret havde boet i en af Odenses forstæder, skulle dødsanmeldelsen findes i Odense herredsfogeds dødsanmeldelsesprotokol. Odense herredsfoged havde nemlig en protokol specifikt til registrering af dødsanmeldelser. En dødsanmeldelsesprotokol kaldes nogle steder en skiftesagsliste. Andre steder er dødsanmeldelser skrevet ind i registreringsprotokollen, som derudover bruges til at registrere boets ejendele. Det er altså forskelligt fra sted til sted og også fra årrække til årrække, hvor dødsanmeldelserne skal findes. Selve skifteprotokollen kaldes nogle steder en skifterepartitionsprotokol. Endeligt er der også tit navneregistrere til protokollerne. Når man leder efter et skifte, er det derfor er en god idé at starte med at danne sig et overblik over, hvilke protokoller der findes for de relevante år.

Kildehenvisninger:

  1. Odense byfoged, Odense amt, Skifteprotokol, 1900-1901, folio 125, nr. 84, Marie Sophie f Wikstedt dødsanmeldelse (1900); digitalt billede, AO genvej (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=313132&side=132 : tilgået 2. oktober 2018), sti: Skifter > Odense amt > Retsbetjente > Odense.