🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Lokalt og centralt førte lægdsruller

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Lokalt og centralt førte lægdsruller

Jeg har fået et generelt spørgsmål om forskellen på lokalt og centralt førte lægdsruller. I dag d. 16. december 2018 vil jeg besvare det spørgsmål med et eksempel på forskellen i informationer fra en lokalt ført hovedrulle og en centralt ført hovedrulle.

Udklip fra lægdsrulle fra centraladministrationen

I hovedrullen for 1822 for lægd 63 under Viborg Amt ses Christen, søn af Anders Christensen. I den centralt førte rulle står, at han var gårdmand. Den registrering ses ovenfor.1 Der står også i den lokalt førte rulle, at han var gårdmand, men derudover er hans gårds hartkorn anført og den præcise dato for tinglæsningen af hans skøde, som vist nedenfor.2 Der er ofte flere detaljer i lægdsrullerne fra lokaladministrationen end fra centraladministrationen.

Udklip fra lægdsrulle fra lokaladministrationen, der viser flere detaljer end udklippet fra centraladministrationens rulle

Fra 1788 var der i hvert lægd en lægdsmand, typisk sognefogeden, der skrev lægdsrullen for sit lægd. Alle lægdsruller fra et udskrivningsdistrikt blev derefter skrevet sammen af lægdsforstanderen, som ofte var herredsfogeden. Endeligt blev lægdsforstandernes ruller skrevet sammen af Danske Kancelli indtil 1848 og derefter af Justitsministeriet. Det er lægdsrullerne fra Danske Kancelli og Justitsministeriet, der oftest benyttes. Måske er årsagen til dette, at det er langt fra alle lokalt førte lægdsruller, der er bevarede, men som eksemplet ovenfor viser, kan det godt betale sig at kigge efter lokale ruller.

For at se de lokalt førte lægdsruller på AO genvej, skal du vælge kildetypen Militære arkiver og derefter amt og myndighed.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Viktor Skotte er blevet fundet.

 

Kildehenvisninger:

  1. Viborg Amt, Lægdsruller, år H/1822, Hovedrulle for lægd 1-76, lægd 63, gammelt nr. 196, nyt nr. 169; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18371&side=314 : tilgået 15. december 2018).
  2. Lysgård-Hids Herredsfoged, Viborg Amt, Lægdsruller, år 1822-1824, lægd 63, gammelt nr. 196, nyt nr. 169; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=306411&side=109 : tilgået 15. december 2018); sti: "Type: Militær arkiver."
  3. Billedet øverst i indlægget viser Christopher Krabbe, der var herredsfoged i Lysgård-Hids Herreder 1886-1909. Billedet er taget af Peter Elfelt, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8558152