🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Følg en person bagud i tid

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Følg en person bagud i tid

I dag d. 4. december 2018 skal vi langt om længe se, hvordan man følger en person tilbage i tiden i lægdsrullerne. Lars Hansen, født d. 15. maj 1839 i Dreslette Sogn,1 deltog i krigen i 1864, men spørgeren kunne ikke finde ham i lægdsrullen omkring 1854, hvor Lars blev 15 år. Kan vi finde ham senere og følge ham tilbage i tiden?

Når du gerne vil følge en person tilbage i tiden i lægdsrullerne, skal du først finde følgende:

 • Indskrivningsår og seneste udsletningsår
 • En liste over alle kendte begivenheder i personens liv indenfor ovennævnte tidsrum
 • Lægdsnummer og amt/udskrivningskreds for de sogne, hvor begivenhederne fandt sted

Indskrivningsår og seneste udsletningsår i lægdsrullerne

Lars Hansen var født d. 15. maj 1839 i Dreslette, så han blev indskrevet ved fødslen,2 men slettet igen ved lovændringen i 1849. Derefter skulle han være indskrevet igen som 15-årig, dvs. i 1854, men der kunne spørgeren ikke finde ham.

Fra 1849 til 1912 blev mænd slettet fra lægdsrullen senest som 38-årige. Lars blev 38 år i 1877, så det er han seneste udsletningsår.

Begivenheder i lægdsrulleårene

Lav en liste over begivenheder i det relevante tidsrum. Lister er gode til at overskueliggøre, hvilke informationer du har. Listen skal indeholde årstal og sogn for begivenheden.

Spørgeren har oplyst flere begivenheder for Lars Hansen i det relevante tidsrum, 1854 til 1877, bl.a. Lars' vielse i Dreslette Sogn og hans børns fødsler i Dreslette Sogn og Køng Sogn. Desuden oplyses det, at Lars Hansen og hustru flyttede fra Dreslette til Køng i 1869.3

Relevante sognes lægdsnumre

Næste skridt er at tilføje lægdsnumre og amt/udskrivningskreds til din liste med begivenheder. Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller viser, at i 1869 havde Dreslette Sogn lægdsnummer 191, og Køng Sogn havde lægdsnummer 184, begge hørte under 3. Udskrivningskreds fra 1860.

Finde en flytning i lægdsrullen

Ligesom Lars Hansens flytning er registreret i kirkebogen, bør den også være registreret i lægdsrullen, hvis Lars stadig var værnepligtig. Lars kunne være slettet af andre årsager end alder, men vi forsøger om han stadig er der i 1869. Ligesom flytningen burde være registreret i kirkebøgerne for både Dreslette og Køng, bør den også være registreret i både lægd 184 og 191, men da der ikke er afgangslister, skal vi kigge i tilgangslisten for lægd 184 (Køng Sogn).

Skærmbillede med liste af lægdsruller fra 3. udskrivningskreds i 1869

Skærmbilledet fra AO genvej viser en række bøger. Da vi skal se i lægd 184, skal vi have fat i tilgangsrullen for lægd 136-275. I den rulle kender vi ikke Lars’ løbenummer på forhånd, så vi er nødt til at bladre os igennem alle de værnepligtige under lægd 184. Jeg fandt et muligt match på opslag 196, løbenummer T 19.4 Denne Lars Hansen var født i Dreslette i 1839 som søn af Hans Pedersen, og det stemmer med ”vores” Lars’ oplysninger, men vi skal søge tilbage for at være sikre på, at det er den rigtige person.

Vedtegninger i lægdsrullen

Først ser vi på vedtegningerne i Lars Hansens tilgang i 1869, hvor der står følgende:

 • ”Fra 76-95”
 • ”1862 Sold. 6. Batl. 1/8 63” [6. er streget over]
 • ”Overf. til 10. Batl. Overf. til 27. Batl.” [10. og 27. er streget over]
 • ”S. i Forst. fra 1/1 70, tild. 36. Batl.”5
 • ”Afsked 1/78”

Den første oplysning betyder, at han ankom fra lægd 76, løbenummer 95. Vi forventede en flytning fra Dreslette, som dengang havde lægdsnummer 191. Dreslette havde lægdsnummer 76 før 1860, så det er sandsynligvis det gamle lægdsnummer, der er skrevet her. For at være sikker på at denne teori holder, skal vi kigge i lægd 191, løbenummer 95, men først tyder vi vedtegningerne færdig.

I 1862 blev Lars Hansen soldat ved 6. bataljon. Sekstallet blev streget over, fordi han senere blev overført til en anden bataljon, nemlig først til 10. bataljon og senere igen til 27. bataljon. Fra 1. januar 1870 var han soldat i forstærkningen, hvor han hørte til 36. bataljon. I 1878 var han blevet 38 år og blev derfor udslettet fra rullen.

Søge tilbage i tid i lægdsrullerne

Lars Hansen, der ankom til Køng i 1869, kom fra lægd 76 (senere 191), hvor han havde løbenummer 95. Vi skal nu tjekke om det var Dreslette Sogn, som han kom fra. Lars kan teoretisk set være indskrevet i lægd 76 et hvilket som helst år før 1869, så hvor skal vi lede? Jeg starter altid med at kigge i den seneste hovedrulle. Oversigten på AO genvej viser, at den seneste hovedrulle (årstal med blå skrift) fra 3. udskrivningskreds før 1869 er fra 1863, så den vælger vi at lede i.

Skærmbillede der viser farveforskellene på listen med lægdsruller

Når du skal finde tilbage i tid, skal du huske at kigge under det nye løbenummer. Når vi skal finde Lars Hansen under lægd 191 i hovedrullen fra 1863, skal vi derfor kigge efter personen med nyt løbenummer 95. Det er altså nummeret i anden kolonne vi kigger på, og ikke nummeret i første kolonne. Jeg fandt ham på opslag 412 med gammelt løbenummer 194, nyt løbenummer 95.6 Ved denne Lars Hansen står blandt andet en flyttehenvisning ”79-T19.” Den betyder, at han flyttede til lægd 79 i år T og blev registreret under løbenummer 19 i det nye lægd. År T var 1869, og Køng Sogn havde lægdsnummer 79 før 1860. Lars Hansen i tilgangslisten for lægd 184 (tidligere 79) ankom således fra Dreslette.

Nu kan vi søge videre tilbage i lægdsrullerne. Vi skal nu have fat i den foregående hovedrulle for dette lægd. Der blev ført hovedruller i 3. Udskrivningskreds i 1860, men listen viser, at der ikke er hovedruller fra alle lægder i kredsen dette år, og lægd 191 er der ikke. Derfor skal vi endnu længere tilbage, og det betyder, at vi skal skifte fra 3. Udskrivningskreds til Odense Amt, som lægd 76 (senere 191) hørte under før 1860. Listen for Odense Amt viser, at der var hovedruller i år 1858, men igen er lægd 76 der ikke. Vi skal helt tilbage til hovedrullen for år 1854 for at finde en hovedrulle for lægd 76, som dengang dækkede Dreslette.

Husk igen at kigge under det nye løbenummer i hovedrullen fra 1854. Det skal være det samme som det gamle nummer i rullen fra 1863, nemlig nummer 194. Vi finder Lars Hansen på opslag 41 med nyt løbenummer D289.7 Farens navn var ifølge kirkebogen Hans Pedersen. Ved første øjekast ligner det måske ikke, at der står Hans Pedersen i lægdsrullen for 1854, men det står med gotisk skrift, og så kan H godt se sådan ud. Yderst til højre står fødselsdatoen, og den stemmer med ”vores” Lars’ fødselsdato, så derfor er det den rigtige person.

Bogstavet D dækker over året 1854 og indikerer, at det er en tilgang til rullen. Lars havde netop nået indskrivningsalderen dette år. Vi kan derfor ikke følge ham længere tilbage i lægdsrullerne herfra.

Sammenhold med oplysninger fra andre kilder

Lars ansøgte om erindringsmedaljen for sin deltagelse i krigen i 1864.8 Han oplyste i sin ansøgning, at han tjente ved 6. Infanteriregiment fra 22. november 1863 til 14. august 1864. Dette regimentsnavn står ikke ved den fundne Lars Hansen i lægdsrullerne, men regimenterne skiftede jævnligt navn. I Jørgen Greens bog Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver kan du slå regimentet op og se, hvad det har heddet igennem tiderne. Navnet 6. Infanteriregiment blev brugt fra 1863 til 1865 om infanteriets 6. bataljon.Oplysningen i ansøgningen stemmer derfor med oplysningen i lægdsrullerne.

Forslag til videre søgning

Lægdsrullerne fortæller som regel ikke meget om en persons militære liv. Personens stambog giver oftest flere oplysninger end lægdsrullen. I stambøgerne står fx om en person var blevet straffet. Stambøger skal findes i Daisy under regimentets arkiv og ses på Rigsarkivet. Hvis du skal finde 6. Infanteriregiment, kan du i Daisy søge efter enten 6. Infanteriregiment eller 6. Bataljon. Det giver samme resultat, fordi alle navnene på de forskellige regimenter er registreret i Daisy. Derfor kan du også bruge Daisy som opslagsværk til at finde et regiments navne gennem tiden, hvis du ikke har Jørgen Greens bog.

Lars Hansen oplyste i sin ansøgning om erindringsmedaljen, at han var ved 8. kompagni. Der findes mange rapporter fra kompagnierne, og de indeholder tit detaljerede beskrivelser af, hvor kompagniet befandt sig, og hvor og hvornår de var i kamp. Rapporterne kan du også finde i Rigsarkivets samling.

Konklusion

Spørgeren nåede faktisk at finde Lars Hansen selv, inden jeg fik skrevet indlægget færdigt, men det er med i julekalenderen alligevel. Det er nemlig et godt eksempel på, at en flytning er en særdeles god indgangsvinkel til at finde en værnepligtig i lægdsrullen. Forudsætningen er dog, at vedkommende var værnepligtig på flyttetidspunktet.

Når du følger en person tilbage i tid, skal du huske at lede under de nye løbenumre i den forrige rulle. Det nye løbenummer i den forrige rulle skal stemme overens med det gamle løbenummer i den nyere rulle. Det er modsat af, hvordan man ellers leder i lægdsrullerne, og det kan godt drille lidt, så skriv det bag øret.

Jeg kommer med flere eksempler på at følge en person tilbage i tiden.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Et alternativ til brændte kirkebøger.

 

Kildehenvisninger:

 1. Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1828-1842, folio 24, nr. 2; digitale billeder, ”1828-1842 FKVDJTA (KM),” Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=178974&side=25 : tilgået 3. december 2018).
 2. Odense Amt, Lægdsruller, år P/1840, tilgangsrulle for lægd 58-109, lægd 76, nr. P 395; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17735&side=159 : tilgået 3. december 2018).
 3. Dreslette Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1868-1882, folio 142, nr. 23; digitale billeder, ”1868-1882 FKVDJTA (KM),” Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=178978&side=126 : tilgået 3. december 2018).
 4. 3. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år T/1869, tilgangsrulle for læds 136-275, lægd 184 (stemplet), nr. T 19; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19248&side=196 : tilgået 3. december 2018).
 5. Der står også en henvisning til sidst på linjen. Den glemmer vi lige nu, fordi ellers bliver indlægget for omfattende. Jeg forventer, at jeg kan nå at komme ind på den type henvisninger senere i julekalenderen.
 6. 3. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år L/1863, hovedrulle for lægd 171-195, lægd 191 (stemplet), gammelt nr. 194, nyt nr. 95; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19342&side=412 : tilgået 3. december 2018).
 7. Odense Amt, Lægdsruller, år D/1854, hovedrulle for lægd 74-91, lægd 76, gammelt nr. D289, nyt nr. 194; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17801&side=41 : tilgået 3. december 2018).
 8. Krigsministeriet, Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Odense Amt, Båg Herred, Lars Hansen Dreslette, født 15. maj 1839; digitale billeder, "Erindringsmedaljer 1848-50 og 1864," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=122818&side=110 : tilgået 3. december 2018), 1864, del 2, opslag 110.
 9. Jørgen Green, Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver (Frederikssund: Forlaget Grifo, 2009), side 83-84, 6. Bataillon.
 10. Billedet øverst i indlægget: Jørgen Valentin Sonne, Dybbøl Skanse, maleri (1871): digitalt billede, WikiMedia (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=226237 : tilgået 3. december 2018). Billedet er ikke beskyttet af ophavret.