🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse
<h1>Konkurrence om minikursus i slægtsforskning</h1>
<p><strong>* Konkurrencen er slut - Deltagelse er ikke længere mulig *</strong></p>
<p>I denne måned, januar 2023, har jeg 10-års jubilæum som professionel slægtsforsker. Det skal fejres med en konkurrence om to minikurser i et slægtshistorisk emne. Emnet aftales individuelt med hver vinder. Emnet kan for eksempel være søgning i Rigsarkivets katalog Daisy, slægtsforskning i lægdsruller og militære stambøger, eller hvordan du finder en faderskabssag. Der er mange muligheder, fordi jeg har opbygget bred viden om mange arkivalier igennem mine over 25 års erfaring med slægtsforskning.</p>
<p>Meningen med undervisningen er at gøre flere i stand til selv at søge efter deres slægt, uanset om man er begynder eller erfaren. Det er ikke meningen, at jeg skal løse en specifik forskningsopgave for vinderne, fordi det kan man sjældent på et par timer, men undervisningen kan godt bruges på, at jeg vejleder i, hvordan en vinder selv kan komme videre med en særligt udfordrende del af sin slægtsforskning.</p>
<p>Der er naturligvis nogle betingelser for deltagelse i konkurrencen. Jeg håber, mange vil synes, at det er værd at deltage for at få en mulighed for en-til-en undervisning i slægtsforskning. Hvis du har spørgsmål til betingelserne, så <a rel="noopener" data-udi="umb://document/6e858a80cc104021b8fa6baa50b868dc" href="/{localLink:umb://document/6e858a80cc104021b8fa6baa50b868dc}" target="_blank" title="Kontakt">kontakt mig</a> endelig.</p>
<h2>Konkurrencebetingelser</h2>
<p>Konkurrencen er arrangeret af slægtshistoriker Lene Dræby Kottal som ejer af enkeltmandsvirksomheden Lene Kottal Professional Genealogy, Rulkedalen 9, 5260 Odense S, CVR nr. 34845298. Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med hverken Facebook eller andre virksomheder eller foreninger.</p>
<p>Deltagelse er ikke købsbetinget, og deltagelse er gratis. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser eller produkter.</p>
<p>Konkurrencen har to formål for Lene Dræby Kottals virksomhed:</p>
<ul>
<li>At markedsføre virksomhedens serviceydelser inden for slægtsforskning.</li>
<li>At give virksomheden indsigt i dens potentielle målgruppe.</li>
</ul>
<p>Konkurrencen slutter til midnat dansk tid mellem den 31. januar og 1. februar 2023. Vinderne trækkes den 1. februar 2023.</p>
<h3>Hvilke præmier er der?</h3>
<p>I konkurrencen udloddes 2 gange individuel undervisning i slægtsforskning forestået af slægtshistoriker Lene Dræby Kottal. Der afsættes 4 timer til hver vinder, hvoraf en del vil gå til forberedelse af undervisningen. Hver præmie har en værdi af 1.600 kr. Emnet for undervisningen aftales individuelt med hver enkelt vinder, og Lene Dræby Kottal forbereder hver enkelt vinders individuelle undervisning med udgangspunkt i oplysninger fra vinderen. Det tilstræbes, at der er mindst 2 timers undervisningstid til hver enkelt vinder efter forberedelsen. Lene Dræby Kottal forbeholder sig ret til at afvise et emne, hvis det falder uden for Lene Dræby Kottals kompetencer, eller hvis det ikke er muligt at give fyldestgørende undervisning i emnet inden for rammen på fire timer. I så fald har deltageren ret til at foreslå et andet emne. Som udgangspunkt foregår undervisningen via et online møde. Det kan arrangeres, at undervisningen foregår et andet sted i Odense under forudsætning af, at vinderne selv afholder udgifterne til transport til og fra det aftalte sted. I det tilfælde er det f.eks. muligt at arrangere et fælles besøg på Rigsarkivets læsesal i Odense for at undersøge arkivalier sammen der.</p>
<h3>Hvem kan deltage?</h3>
<p>Kun privatpersoner over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Virksomheden forbeholder sig ret til at kontrollere alderen og bopælen på vinderen ved at bede om at se billed-ID.</p>
<p>Medlemmer af Lene Dræby Kottals husstand og enhver person, som er involveret i organiseringen af konkurrencen, må ikke deltage.</p>
<p>Hver person kan kun deltage én gang. Samme persons brug af flere mailadresser kan medføre udelukkelse fra konkurrencen.</p>
<h3>Hvordan deltager du?</h3>
<p>For at deltage i konkurrencen skal du gøre to ting, inden konkurrencen slutter:</p>
<ul>
<li><a rel="noopener" href="http://eepurl.com/h8ZcPP" target="_blank" title="Mailchimp: Tilmeld nyhedsbrev fra slægtsforsker Lene Dræby Kottal">Tilmelde dig virksomhedens nyhedsbrev</a> og fortsat være tilmeldt, når vinderne trækkes.</li>
<li>Indsende en komplet besvarelse på et spørgeskema til brug for profilering. Link til spørgeskemaet fremsendes efter tilmelding til nyhedsbrevet. Eksisterende modtagere af nyhedsbrevet får linket tilsendt via nyhedsbrevet. Når du udfylder spørgeskemaet, skal du oplyse din e-mailadresse. Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at du oplyser den e-mailadresse, som du har brugt til at tilmelde dig nyhedsbrevet.</li>
</ul>
<h3>Udvælgelse af vinderne</h3>
<p>Vinderne udvælges tilfældigt blandt de personer, som opfylder konkurrencebetingelserne. Hvis en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie. Hvis sådan en deltager trækkes som vinder, vil vedkommende blive udelukket fra konkurrencen, og en ny vinder vil blive trukket.</p>
<p>Vinderne blive kontaktet via e-mail. Har en vinder ikke svaret inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet om præmien, forbeholder virksomheden sig retten til at trække en ny vinder. Det er derfor vigtigt, at deltagerne tjekker deres mail.</p>
<h3>Afsluttende bestemmelser</h3>
<p>Virksomheden forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod virksomheden.</p>
<p>Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks domstole eller et relevant og kompetent klagenævn i Danmark.</p>
<h3>Behandling af personoplysninger</h3>
<p>Deltagelse i konkurrencen medfører behandling af dine personoplysninger.</p>
<p>Når du deltager i konkurrencen, accepterer du, at virksomheden må kontakte dig vedrørende indløsning af præmien.</p>
<p>Virksomheden forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på virksomhedens hjemmeside Slægtshistoriker.dk og på <a rel="noopener" href="https://www.facebook.com/slaegtshistorikerLeneKottal" target="_blank" title="Facebook: Slægtshistoriker Lene Dræby Kottal">virksomhedens Facebook-side</a>.</p>
<p>Du kan finde detaljer om behandlingen af dine personoplysninger og om dine rettigheder i virksomhedens <a rel="noopener" data-udi="umb://document/97fbc83dc7c14417905d93de6eb9d5cb" href="/{localLink:umb://document/97fbc83dc7c14417905d93de6eb9d5cb}" target="_blank" title="Privatlivspolitik">privatlivspolitik</a>.</p>

Konkurrence om minikursus i slægtsforskning

* Konkurrencen er slut - Deltagelse er ikke længere mulig *

I denne måned, januar 2023, har jeg 10-års jubilæum som professionel slægtsforsker. Det skal fejres med en konkurrence om to minikurser i et slægtshistorisk emne. Emnet aftales individuelt med hver vinder. Emnet kan for eksempel være søgning i Rigsarkivets katalog Daisy, slægtsforskning i lægdsruller og militære stambøger, eller hvordan du finder en faderskabssag. Der er mange muligheder, fordi jeg har opbygget bred viden om mange arkivalier igennem mine over 25 års erfaring med slægtsforskning.

Meningen med undervisningen er at gøre flere i stand til selv at søge efter deres slægt, uanset om man er begynder eller erfaren. Det er ikke meningen, at jeg skal løse en specifik forskningsopgave for vinderne, fordi det kan man sjældent på et par timer, men undervisningen kan godt bruges på, at jeg vejleder i, hvordan en vinder selv kan komme videre med en særligt udfordrende del af sin slægtsforskning.

Der er naturligvis nogle betingelser for deltagelse i konkurrencen. Jeg håber, mange vil synes, at det er værd at deltage for at få en mulighed for en-til-en undervisning i slægtsforskning. Hvis du har spørgsmål til betingelserne, så kontakt mig endelig.

Konkurrencebetingelser

Konkurrencen er arrangeret af slægtshistoriker Lene Dræby Kottal som ejer af enkeltmandsvirksomheden Lene Kottal Professional Genealogy, Rulkedalen 9, 5260 Odense S, CVR nr. 34845298. Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med hverken Facebook eller andre virksomheder eller foreninger.

Deltagelse er ikke købsbetinget, og deltagelse er gratis. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser eller produkter.

Konkurrencen har to formål for Lene Dræby Kottals virksomhed:

  • At markedsføre virksomhedens serviceydelser inden for slægtsforskning.
  • At give virksomheden indsigt i dens potentielle målgruppe.

Konkurrencen slutter til midnat dansk tid mellem den 31. januar og 1. februar 2023. Vinderne trækkes den 1. februar 2023.

Hvilke præmier er der?

I konkurrencen udloddes 2 gange individuel undervisning i slægtsforskning forestået af slægtshistoriker Lene Dræby Kottal. Der afsættes 4 timer til hver vinder, hvoraf en del vil gå til forberedelse af undervisningen. Hver præmie har en værdi af 1.600 kr. Emnet for undervisningen aftales individuelt med hver enkelt vinder, og Lene Dræby Kottal forbereder hver enkelt vinders individuelle undervisning med udgangspunkt i oplysninger fra vinderen. Det tilstræbes, at der er mindst 2 timers undervisningstid til hver enkelt vinder efter forberedelsen. Lene Dræby Kottal forbeholder sig ret til at afvise et emne, hvis det falder uden for Lene Dræby Kottals kompetencer, eller hvis det ikke er muligt at give fyldestgørende undervisning i emnet inden for rammen på fire timer. I så fald har deltageren ret til at foreslå et andet emne. Som udgangspunkt foregår undervisningen via et online møde. Det kan arrangeres, at undervisningen foregår et andet sted i Odense under forudsætning af, at vinderne selv afholder udgifterne til transport til og fra det aftalte sted. I det tilfælde er det f.eks. muligt at arrangere et fælles besøg på Rigsarkivets læsesal i Odense for at undersøge arkivalier sammen der.

Hvem kan deltage?

Kun privatpersoner over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Virksomheden forbeholder sig ret til at kontrollere alderen og bopælen på vinderen ved at bede om at se billed-ID.

Medlemmer af Lene Dræby Kottals husstand og enhver person, som er involveret i organiseringen af konkurrencen, må ikke deltage.

Hver person kan kun deltage én gang. Samme persons brug af flere mailadresser kan medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du gøre to ting, inden konkurrencen slutter:

  • Tilmelde dig virksomhedens nyhedsbrev og fortsat være tilmeldt, når vinderne trækkes.
  • Indsende en komplet besvarelse på et spørgeskema til brug for profilering. Link til spørgeskemaet fremsendes efter tilmelding til nyhedsbrevet. Eksisterende modtagere af nyhedsbrevet får linket tilsendt via nyhedsbrevet. Når du udfylder spørgeskemaet, skal du oplyse din e-mailadresse. Det er en betingelse for deltagelse i konkurrencen, at du oplyser den e-mailadresse, som du har brugt til at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Udvælgelse af vinderne

Vinderne udvælges tilfældigt blandt de personer, som opfylder konkurrencebetingelserne. Hvis en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie. Hvis sådan en deltager trækkes som vinder, vil vedkommende blive udelukket fra konkurrencen, og en ny vinder vil blive trukket.

Vinderne blive kontaktet via e-mail. Har en vinder ikke svaret inden 7 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet om præmien, forbeholder virksomheden sig retten til at trække en ny vinder. Det er derfor vigtigt, at deltagerne tjekker deres mail.

Afsluttende bestemmelser

Virksomheden forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltagerne kan rejse nogen form for krav mod virksomheden.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks domstole eller et relevant og kompetent klagenævn i Danmark.

Behandling af personoplysninger

Deltagelse i konkurrencen medfører behandling af dine personoplysninger.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du, at virksomheden må kontakte dig vedrørende indløsning af præmien.

Virksomheden forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen på virksomhedens hjemmeside Slægtshistoriker.dk og på virksomhedens Facebook-side.

Du kan finde detaljer om behandlingen af dine personoplysninger og om dine rettigheder i virksomhedens privatlivspolitik.