🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Lucas Christensen født 1794 på landet

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Lucas Christensen født 1794 på landet

Den 3. december 2018 følger vi Lucas Christensen, født i 1794 i landsognet Særslev på Fyn som søn af Christen Lucassen.1 Fortællingen om Lucas er god til at demonstrere, hvordan man følger en værnepligtig fra rulle til rulle.

Endnu engang skal vi finde følgende oplysninger:

  • Indskrivningsåret
  • Bopælen ved indskrivningen
  • Bopælens lægdsnummer og amt

Kender man ikke disse oplysninger, er der oftest andre muligheder end at begynde med personens første indskrivning. Det kommer der som nævnt tidligere eksempler på senere i julekalenderen. I venter sikkert spændt på det her, og jeg lover, at det kommer snart. Det er bare bedst at have den grundlæggende viden på plads, før man kaster sig ud i de sværere sager.

Før 1849 er indskrivningsåret lig med fødselsåret

Lucas er født i 1794, døbt 16. februar, så han blev indskrevet i lægdsrullen kort efter fødslen, dvs. i 1794.

Bopæl ved fødslen

Familien boede i Særslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt.

Bopælens lægdsnummer og amt

De danske amter blev omlagt i 1793. Før da hørte Særslev Sogn under Rugård Amt, og lægdsrullerne for Særslev er faktisk registreret under Rugård Amt indtil 1810. Det kan du se i Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller, som viser nedenstående oversigt for Særslev på Fyn (bemærk at der findes to sogne ved navn Særslev i Danmark).

Udklip fra Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller, hvor Særslev Sogns lægdsnumre gennem tiden fremgår

For at finde Lucas i 1794 skal vi have fat i rullen for lægd 8 under Rugård Amt.

Hovedruller og tilgangsruller

Indtil nu har vi kun fokuseret på tilgangsruller, men i dag skal vi have fat hovedrullerne også. En tilgangsrulle er en rulle med nye værnepligtige i lægdet, enten nyfødte eller tilflyttere. En hovedrulle er en rulle med alle værnepligtige i lægdet i det pågældende år.

Fra 1789-1794 blev der som regel ført hovedruller hvert år. Ikke alle er disse er bevaret; fx viser ovenstående skærmbillede at den første tilgængelige rulle for Særslev er fra 1791. Fra 1795 blev der ført hovedruller hvert tredje år. I de mellemliggende to år blev der ført tilgangsruller. De år, hvor der førtes hovedruller, blev der som regel ikke ført tilgangsruller. I stedet blev nyfødte og tilflyttere ført ind til sidst under hvert lægd i hovedrullen. Det er nemmest at illustrere med et eksempel, så lad os se nærmere på Lucas Christensen i lægdsrullen for 1794, som netop er en hovedrulle. Bemærk at der nedenunder rullen står, at pakken indeholder flere amter. Det er meget vigtigt at bemærke, fordi pakken starter med Odense Amt, og der fandtes også et lægd med nummer 8 under Odense Amt i 1794, men der finder vi ikke Lucas.

Skærmbillede fra AO genvej med lægdsruller fra Rugård Amt i 1794

Lægdsnummer 8, Særslev Sogn, starter på opslag 341, men når jeg skal lede efter en nyfødt i en hovedrulle, plejer jeg at starte bagfra i lægdet, for det er der de nye værnepligtige står. Ved at søge baglæns fra sidste side med lægd 8 (opslag 351) finder vi Lucas på opslag 350 under løbenummer C 214. Dåbsdatoen står yderst til højre og stemmer med registreringen i kirkebogen. Bogstavet C repræsenterer året 1794. Lige nu er bogstavet ikke så vigtigt, men minder os blot om, at Lucas er ny i rullen, fordi kun nye værnepligtige fik et bogstav.

Næste gang Lucas registreres er i den næste hovedrulle. Så længe Lucas ikke flyttede eller blev slettet fra rullen, vil han være registreret i den næste hovedrulle for samme lægd. På AO genvej er det nemt at se, hvilke årstal der blev ført hovedruller. I rullemenuen med årstal er år med hovedruller skrevet med blå skrift. Første hovedrulle efter 1794 er fra 1797. I hovedrullen for 1797 finder vi Lucas i lægd 8 på opslag 333. Her har han to numre. Det første nummer er hans gamle løbenummer, 214, og det næste er hans nye løbenummer, 159. De nye løbenumre er fortløbende, men det behøver de gamle ikke at være, fordi nogen flyttede væk eller blev slettet af anden årsag. Hver gang der blev lavet en ny hovedrulle, blev alle værnepligtige, der stadig boede i lægdet, overført fra den gamle hovedrulle og de førte tilgangsruller.

Flyttehenvisning i lægdsrullen

Lucas er streget over i rullen for 1797, fordi han flyttede væk fra lægdet. Lægdsmanden har sjusket lidt, fordi han har blot skrevet 11 G som flyttehenvisning, så der mangler faktisk et tal til sidst (løbenummeret), men vi skal nok finde Lucas igen alligevel.

  • Tallet 11 henviser til det nye lægdsnummer.
  • Bogstavet G er året, hvor Lucas flyttede. Det kan du slå op på side 3 i Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller. I dette tilfælde er det dog nemt at regne ud, idet rullen for 1797 hedder F, og G må derfor være 1798.

Der står ikke, at Lucas er flyttet til et andet amt, så vi bør kunne finde ham i rullen for lægd 11 under Rugård Amt i 1798. Find rullen på AO genvej, eller hvor du foretrækker at se scanningerne. Det er en tilgangsrulle, og den indeholder også flere amter. Lægd 11 under Rugård Amt starter på opslag 137. Eftersom lægdsmanden ikke skrev løbenummeret, er vi nødt til at se optegnelserne igennem én efter én, indtil vi finder Lucas. Han har løbenummer G 384. Yderst til højre står der ”F:L: 8_159,” hvilket betyder, at han kom fra lægd 8, løbenummer 159, hvilket stemmer med løbenummeret i 1797.

Følg personen fra rulle til rulle

Nu kan vi igen følge Lucas fra hovedrulle til hovedrulle, indtil der eventuelt kommer en ny flytning, eller han bliver slettet. For overblikkets skyld har jeg klippet lidt sammen fra rullerne indtil 1804 og markeret med farve, hvordan løbenumrene relaterer til hinanden.2

1794 - LÆGD 8

Udklip 1 af 5, der viser hvordan man kan følge numrene fra en lægdsrulle til den næste

1797 - LÆGD 8

Udklip 2 af 5 hvor det gamle nummer i lægdsrullen er markeret med rødt og det nye med blåt

1798 - LÆGD 11

Udklip 3 af 5 hvor det gamle nummer fra lægdsrullen i udklip 2 er markeret med blåt og det nye med violet

1800 - LÆGD 11

Udklip 4 af 5 hvor det gamle nummer fra lægdsrullen i udklip 3 er markeret med violet og det nye med grønt

1804 - LÆGD 11

Udklip 3 af 5 hvor det gamle nummer fra lægdsrullen i udklip 4 er markeret med grønt - og her stopper illustrationen af nummersystemet i lægdsrullerne

Jeg har ikke ledt efter Lucas længere end til 1804. Det kan være en god øvelse for spørgeren at lede videre selv.

Husk at sammenholde med andre kilder

Eftersom Lucas er registreret i lægd 11 fra 1798 til mindst 1804, må han være med i folketællingen 1801 i det sogn, men hvilket sogn er der tale om? Ofte står det på første side med lægdet i hver lægdsrulle, men ellers kan hjemmesiden lægdsruller.dk være til hjælp. Der vælger du menupunktet ”find sogn – by” og dernæst det relevante år, amt og lægdsnummer. Som vist nedenfor var det Hårslev Sogn, som Lucas flyttede til i 1798.

Skærmbillede fra hjemmesiden lægdsruller.dk, hvor man kan finde sognet, når man kender lægdsnummeret

Folketællingen 1801 for Hårslev Sogn viser familien i Grevelshøÿhuset.3 I lægdsrullerne stod der også Grevelshøÿhuset som Lucas’ bopæl, så der er ingen tvivl om, at det er den samme familie.

Konklusion

En værnepligtig person kan følges gennem tiden i lægdsrullerne. Husk at det nye løbenummer fra den foregående rulle skal være lig med det gamle løbenummer i den nye rulle.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Følge Lars Hansen baglæns fra 1869 til første indskrivning i 1854.

 

Kildehenvisninger:

  1. Særslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Kirkebøger, Enesteministerialbog over fødte viede og døde 1791-1800, 1797, "Dom Setuag," "fød mk;" digitale billeder, ”1791-1800 FVD (EM),” Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=181473&side=24 : tilgået 30. november 2018).
  2. Rugård Amt, Lægdsruller, år C/1794, Hovedrulle, lægd 8, nr. C 214; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17590&side=350 : tilgået 30. november 2018). Ibid., år F/1797, lægd 8, gammelt nr. C 214, nyt nr. 159; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17596&side=333 : tilgået 30. november 2018). Ibid., år G/1798, lægd 11, nr. G 384; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17598&side=137 : tilgået 30. november 2018). Ibid., år J/1800, lægd 11, gammel nr. G 384, nyt nr. 310; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17603&side=448 : tilgået 30. november 2018). Ibid., år B/1804, lægd 11, gammel nr. 310, nyt nr. 246; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=17647&side=216 : tilgået 30. november 2018).
  3. Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Folketællingen 1801, side 161, familie 51; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=26244&side=8 : tilgået 30. november 2018).
  4. Billedet øverst i indlægget viser Særslev Kirke og er taget af Bococo - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18925870.