🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Værnepligtig ved Arbejdstropperne i krigen i 1864

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Værnepligtig ved Arbejdstropperne i krigen i 1864

D. 10. december 2018 skal vi en tur til Houlbjerg Sogn i Viborg Amt, hvor Mikkel Pedersen blev født d. 6. april 1839 som søn af gårdfæster Peder Nielsen Smed og hustru Johanne Marie Mikkelsdatter.1 Mikkel er pludselig væk fra lægdsrullen i 1848, men der er ingen flyttehenvisning i den foregående hovedrulle fra 1845. Han blev slettet på grund af ændret lovgivning og indskrevet igen i 1853. Han tjente under krigen i 1864. Fik han erindringsmedaljen for sin deltagelse?

Før 1849 blev alle værnepligtige indskrevet umiddelbart efter dåben. Jeg har fulgt Mikkel fra den første registrering i tilgangsrullen for 1839 og indtil hovedrullen i 1845.2 Hvis du er tvivl om, hvordan du finder og følger en værnepligtig, der blev født før 1849, kan du læse vejledningen i indlægget fra d. 3. december 2018. I hovedrullen fra 1845 har Mikkel fået nyt løbenummer 93, men i den næste hovedrulle for 1848 springer de gamle løbenumre fra nummer 74 til nummer 99, som vist på billedet øverst i indlægget.3 En del personer var blevet slettet, fordi reglerne om optagelse i rullen var blevet lavet om. Den nye lov trådte først i kraft 12. februar 1849, så hovedrullen for 1848 må være lavet i 1849.

De drenge, der endnu ikke havde opnået den nye indskrivningsalder, blev slettet fra rullen og først indskrevet igen, når de havde opnået den gældende indskrivningsalder. Fra 1849 til 1860 skulle unge mænd indskrives året efter konfirmationen. Mikkel blev konfirmeret i 1853 i Houlbjerg,4 så derfor skal vi lede efter ham i tilgangsrullen for 1854. Da han blev indskrevet igen, havde han ikke sit gamle løbenummer fra 1845, men fik tildelt et helt nyt nummer, som om han aldrig før havde været indskrevet i lægdsrullerne.

Jeg kiggede i lægd 76, Houlbjerg Sogn, i tilgangsrullen for 1854, men Mikkel var der ikke. Når det sker, kigger jeg gerne i rullen fra året før. Selvom loven foreskrev, at de værnepligtige skulle indskrives året efter konfirmationen, er de indimellem indskrevet samme år som konfirmationen. Det er også tilfældet med Mikkel, der er indskrevet i tilgangsrullen for 1853 under løbenummer C 95.5

Næste rulle, hvori Mikkel er registreret, er hovedrullen for 1858, som er den første hovedrulle, der blev lavet efter Mikkels tilgang i 1853.6

Udklip fra lægdsrulle med Mikkel Pedersen i 1858

Vedtegninger i hovedrullen for 1858

I hovedrullen fra 1858 (som vises ovenfor) står der nogle vedtegninger:

 • ”V. Tmlfgr. luxeret” betyder, at Mikkels venstre tommelfinger var gået af led. Det vil typisk forårsage smerter, hævelse og nedsat bevægelse af leddet. Umiddelbart kunne lægen måske sætte fingeren på plads igen, men måske var der interne skader, som var uoprettelige dengang. Når det drejer sig om tommelfingeren, kan det påvirke evnen til at gribe om noget. Derfor var dette vigtigt i forhold til hans funktion som værnepligtig.
 • ”M.A.2” er en klassifikationskode, som betyder, at Mikkel blev vurderet egnet til tjeneste som militærarbejder (M.A.) i klasse 2, som var køresvende og hestepassere. Militærarbejdere var personer, der kunne gøre tjeneste ved at vedligeholde veje, køre forsyninger, passe heste eller lignende, men som ikke kunne fungere som soldater på grund af forskellige skavanker. Mikkels problemer med tommelfingeren blev derfor afgørende for hans tjenestetid.
 • ”LNo. 292” er med størst sandsynlighed Mikkels lodtrækningsnummer. Fra 1849 skulle alle trække et nummer, og dem med de laveste numre blev udskrevet til tjeneste.
 • ”Sess. 1862” betyder sessionen 1862, og det er blot en anmærkning om, at de foregående vedtegninger blev skrevet ind i rullen i 1862. Der blev nemlig løbende tilføjet nye informationer til rullen.
 • ”Forst. 1/1 64 //- 1864” betyder at ved sessionen i 1864 blev Mikkel overført til forstærkningen.

Nyt lægdsnummer ved overgang fra amt til udskrivningskreds i 1864

Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller viser, at fra 1864 sorterede Houlbjerg Sogn under lægd 94 i 5. Udskrivningskreds. Selvom der står 1863, findes Mikkel næste gang i hovedrullen for 1863 under 5. udskrivningskreds’ lægd 94. Der er han indskrevet med løbenummer 42, som er hans nye løbenummer fra 1858-rullen under Viborg Amt. Registreringen ses nedenfor.7

Udklip fra lægdsrulle med Mikkel Pedersen i 1863, hvoraf det fremgår, at han fik afsked i 1870

Vedtegninger i hovedrullen for 1863

I hovedrullen for 1863 er der to nye vedtegninger:

 • ”Indk. 12/3 64” betyder, at Mikkel blev indkaldt til militærtjeneste d. 12. marts 1864, hvor Danmark var i krig med Preussen og Østrig i 2. Slesvigske Krig.
 • ”Afsked 11/70” betyder, at Mikkel blev afskediget og udslettet af rullen i 1870. Registreringen i hovedrullen for 1863 er derfor sidste gang, Mikkel findes i lægdsrullerne.

Erindringsmedalje for deltagelse i krigen i 1864

Der står ikke altid i lægdsrullen om en person har tjent under en krig, men det gør der ved Mikkel. Derfor kiggede jeg om han indsendte en ansøgning om erindringsmedaljen for deltagelsen i krigen i 1864, og det gjorde han. At dømme ud fra Mikkels underskrift har han ikke selv skrevet ansøgningen, men blot skrevet under. Ansøgningen indeholder en del oplysninger om hans tjenestetid under krigen. Først var han trainkusk ved 2. Trainkuskedepotet i Nyborg, og der havde han tjenestenummer 92. Derefter blev han ansat som sygevogter ved lazarettet på Augustenborg Slot, indtil han blev hjemsendt i september 1864.8

Der står ikke, hvornår han kom til Augustenborg, så det er uvist, om han var der under Slaget ved Dybbøl d. 18. april eller ved fjendens indtagelse af Als i slutningen af juni. Når du overvejer, hvad Mikkel var igennem under sin tid ved lazarettet, skal du huske, at det ikke ”kun” var skud eller andre sår fra krigen, der tog liv i 1864. Der var især mange, der døde af tyfus, og de syge blev indlagt sammen med de sårede på lazarettet. Tyfus er meget smitsomt, så sygevogterne var også i fare for at blive smittet af de syge patienter. En feltpræsts kirkebog fra hans tid ved lazarettet i Augustenborg viser bl.a. at sygevogter Christiansen døde af tyfus i maj 1864.9

På Mikkels ansøgning er der anført, at den var berettiget, så han fik medaljen for sin indsats i 1864. Bemærk at Mikkel først blev hjemsendt i september, dvs. cirka et par måneder efter der blev sluttet våbenstilstand. Der var stadig sårede og syge, der havde brug for hjælp længe efter de sidste kampe.

Forslag til videre søgning i Forsvarets Arkivalier

Jeg har ikke erfaring med at lede efter sygevogtere og kuske, men hvis jeg skulle lede videre efter flere informationer om Mikkels tjenestetid, ville jeg starte med at kigge i stamlister fra Hærens Militærarbejderdepot, også kaldet Arbejdstropperne. De skal ses i papirform på en af Rigsarkivets læsesale. Stamlister er lidt det samme som stambøger.

Når jeg er i tvivl om, hvor jeg skal lede videre i Forsvarets Arkiver, læser jeg i bogen Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse III: Forsvarets Arkiver og i Jørgen Greens bog Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver. Sidstnævnte bog kan lånes på biblioteket eller købes i boghandlen. Førstnævnte bog er scannet af Slægtsforskernes Bibliotek, som stiller bogen til rådighed som søgbar PDF, hvilket gør det meget nemt at finde noget om fx kuskedepoterne.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Hvor kan du finde flere informationer om en værnepligtig?

 

Kildehenvisninger:

 1. Houlbjerg Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1812-1842, side 67, nr. 3; digitale billeder, "1812-1842 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=164619&side=36 : tilgået 9. december 2018).
 2. Viborg Amt, Lægdsruller, år O/1839, Tilgangsrulle, lægd 76, nr. O 177; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18439&side=50 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år P/1840, Hovedrulle for lægd 1-76, lægd 76, gammelt nr. O177, nyt nr. 149; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18445&side=441 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år S/1842, Hovedrulle for lægd 1-76, lægd 76, gammelt nr. 149, nyt nr. 122; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18457&side=449 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år V/1845, Hovedrulle for lægd 1-76, lægd 76, gammelt nr. 122, nyt nr. 93; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18470&side=461 : tilgået 9. december 2018). 
 3. Ibid., år Z/1848, Hovedrulle for lægd 1-79, lægd 76, gammelt nr. 74 og 99 [93 findes ikke]; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18482&side=331 : tilgået 9. december 2018). 
 4. Houlbjerg Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1843-1864, folio 94, nr. 3 i 1853; digitale billeder, "1843-1864 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=164620&side=71 : tilgået 9. december 2018).
 5. Viborg Amt, Lægdsruller, år C/1853, Tilgangsrulle, lægd 76, nr. C 95; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18545&side=85 : tilgået 9. december 2018).
 6. Ibid., år H/1858, Hovedrulle for lægd 1-82, lægd 76, gammelt nr. C95, nyt nr. 42; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18560&side=535 : tilgået 9. december 2018).
 7. 5. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år K/1863, Hovedrulle for lægd 66-204, lægd 94 (stemplet), nr. 42; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19861&side=149 : tilgået 9. december 2018).
 8. Krigsministeriet, Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Mikkel Pedersen, født 1839 i Houlbjerg By; digitale billeder, "Erindringsmedaljer 1848-50 og 1864," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=123093&side=127 : tilgået 3. december 2018), 1864, opslag 127.
 9. Houlbjerg Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog 1812-1842, side 67, nr. 3; digitale billeder, "1812-1842 FKVDJTA (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=164619&side=36 : tilgået 9. december 2018).
 10. Feltpræsten i Rendsborg og på Lazarettet på Augustenborg, Kirkebøger, Enesteministerialbog 1852-1864, side 238-240, nr. "608.287;" digitale billeder, "1852-1864 FKVDJ (EM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=149379&side=97 : tilgået 9. december 2018), sti: Kirkebøger > "Amt: Diverse" > "Herred: Feltpræster" > "Sogn/gade: Rendsborg og på Lazarettet på Augustenborg."