🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Søgning i 1900-tallets lægdsruller

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Søgning i 1900-tallets lægdsruller

6. december 2018 rykker vi frem til lægdsruller fra det 20. århundrede med fortællingen om Knud Pedersen, født d. 20. oktober 1898 i Vejringe i Åstrup Sogn på Falster som søn af Anders Pedersen og hustru Anna Kathrine Marie Larsen.1 Efter 1871 blev der ikke længere ført hovedruller. Hvordan kan du så finde og følge en værnepligtig?

Afskaffelsen af hovedrullerne gør det sværere at finde en værnepligtig, fordi du derefter skal kende personens bopælslægd enten ved den første indskrivning eller ved en flytning. Hvis du kan finde personen i folketællingerne, er du godt på vej, men du kan risikere at skulle tygge dig igennem flere års tilgangslister for at finde personen.

Følgende oplysninger er nødvendige:

 • Indskrivningsår eller flytteår før udsletning fra rullen
 • Bopæl ved indskrivning eller efter flytning
 • Lægdsnummer og udskrivningskreds for bopælen eller tilflytningsstedet

Indskrivningsår eller flytteår

Fra 1912 blev unge mænd indskrevet i lægdsrullen, når de havde nået lægdsrullealderen 17 år, dvs. året efter deres 17-års fødselsdag. Knud Pedersen vil derfor være indskrevet i rullen i 1916.

Bopæl ved indskrivningen

Vi er så heldige, at der var en folketælling netop det år, hvor Knud skulle indskrives, og da boede han i København.2

Lægdsnummer og udskrivningskreds

København hører til 1. Udskrivningskreds, lægdsnummer 1. Det er nemt at huske.

Registre til københavnske lægdsruller

Enhver der har ledt efter en person i en københavnsk folketælling, ved at det er meget tidskrævende, hvis der ikke er et register. Heldigvis er der lavet registre til de københavnske tilgangsruller, og de er scannet til og med 1940. Nogle af registrene er opdelt i to, hvor første del er sorteret efter stedet, hvor de værnepligtige ankom fra, og anden del er sorteret efter de værnepligtiges efternavn.

Skærmbillede fra AO genvej, der viser de forskellige lægdsruller fra 1. Udskrivningskreds i 1916

På AO genvej kan du se ovenstående overblik over de forskellige scannede bøger for 1. Udskrivningskreds i 1916. Tredje linje viser registeret til tilgangslisten. Det er der vi skal søge først. Deri fandt jeg Knud Pedersen på opslag 54 i kolonnen længst til højre, under nummer 2367.3 Nummeret er løbenummeret i tilgangsrullen. For Københavns vedkommende er rullerne ofte delt i flere bøger, så der skal du være opmærksom på at vælge den bog, der dækker det rigtige løbenummer. I Knud Pedersens tilfælde skal vi bruge bogen der dækker løbenumre 2001-4000. Ved at bladre frem til det rigtige løbenummer, 2367, fandt jeg ham på opslag 66.4

Udklip fra lægdsrulle fra København, der viser den værnepligtiges adresser igennem tiden

Som vist ovenfor får du Knuds forskellige bopæle i København og til sidst en oplysning om, at han flyttede hjem til Vejringe i 1921. Desuden er der en flyttehenvisning: 2-188-T-51.

Omskrevne tilgangsruller

Inden vi følger Knud videre, vil jeg fortælle om en ny type ruller, der blev indført, da hovedrullerne blev afskaffet, nemlig omskrevne tilgangsruller. Tilgangsrullerne skulle omskrives efter 11 år. På omskrivningstidspunktet blev alle, der stadig var værnepligtige og stadig havde bopæl i lægdet, skrevet ind i den omskrevne tilgangsrulle. Eftersom Knud flyttede væk fra København i 1921, burde han ikke stå i den omskrevne tilgangsrulle, men han er af ukendte årsager skrevet ind i den, dog ikke i det fortrykte skema, men nærmere som en note nederst på opslag 223 i den omskrevne tilgangsrulle (linje 2 på oversigten over ruller for 1916).5 De omskrevne tilgangsruller skal findes under årstallet for den oprindelige tilgangsrulle og ikke under det årstal, hvor den blev omskrevet.

Flyttehenvisning i lægdsrullerne

Knud Pedersens flytning fra København, 2-188-T-51, betyder, at han flyttede til 2. Udskrivningskreds, lægd 188 i år T og blev indskrevet under løbenummer 51 der. År T er lig med 1921. Det kan du slå op enten på side 3 i Rigsarkivets sognefortegnelse til lægdsruller eller på hjemmesiden lægdsruller.dk under menupunktet hjælpemidler. Ved opslag på lægdsruller.dk ses det desuden som forventet, at lægd 188 i 2. Udskrivningskreds dækker Åstrup Sogn på Falster. For at slå sognets navn op på lægdsruller.dk, skal du gå ind under menupunktet ”find sogn – by.”

Tilgangsrullen for Åstrup Sogns lægd viser, at Knud ikke blev hjemme længe. Der er en ny flyttehenvisning: 1-103-T-111. Han flyttede altså tilbage til 1. Udskrivningskreds senere samme år, men nu til lægdsnummer 103 under løbenummer 111.6 Lægdsruller.dk viser, at det var Hillerød Købstad. Hvis vi går et smut tilbage og kigger på Knuds fødsel i kirkebogen, er der noteret at han fik navneforandring til Knud Strømming-Pedersen i 1923, ifølge meddelelse fra politimesteren i Hillerød, så der blev han øjensynligt boende nogle år.

Tilgangsrullen for lægd 103 under 1. Udskrivningskreds, altså for Hillerød, giver en ny flyttehenvisning: 7-160-Ø-161. År Ø er 1928, og denne gang flyttede Knud helt til Sønderjylland (7. Udskrivningskreds) til Åbenrå Købstad. Der er han registreret som vist nedenfor.7

Udklip fra en lægdsrulle, der viser en flyttehenvisning i vedtegningerne

Seneste udsletningsalder

Efter 1912 blev man udslettet fra lægdsrullen som 36-årig med mindre man blev kasseret før da. Knud blev derfor udslettet fra rullen senest i 1934, og han bør derfor ikke stå i den omskrevne tilgangsrulle for 1928 i Åbenrå, da han på omskrivningstidspunktet ville være udslettet fra rullen. Jeg har ikke tjekket dette, da den omskrevne rulle for dette år ikke er scannet. Der er en tilgængelighedsfrist på 75 år på lægdsruller, og tilgangsrullerne kan indeholde informationer en del år frem i tiden, så det kræver sandsynligvis en tilladelse at se den omskrevne tilgangsrulle for 1928 på Rigsarkivet.

Konklusion

Det er sværere at finde en værnepligtig efter 1871, fordi der ikke længere førtes hovedruller. I stedet blev tilgangsrullerne omskrevet efter 11 år. De omskrevne tilgangsruller indeholder kun de personer, der fortsat var værnepligtige og fortsat boede i lægdet. Jeg vil anbefale, at du først finder personen i så mange folketællinger som muligt, da det er en stor hjælp til at finde personen i lægdsrullen.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Hvorfor blev Christen Pedersen kasseret som værnepligtig?

 

Kildehenvisninger:

 1. Åstrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog for fødte og viede 1892-1912, folio 26, nr. 20; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159205&side=30 : tilgået 5. december 2018).
 2. København, Staden, Københavns Amt, Folketællingen 1916, Folketællingsskema 36, Nørrevold Kvarter, Rørholms Rode, Ole Suhrsgade 14, matrikelnummer 396, ”Forhus 4 Sal V,” familie 10; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=72854&side=191 : tilgået 5. december 2018), sti: Folketællinger > ”Amt: København” > ”Herred: Københavns gader – O-P-Q” > ”Sogn: Ole Suhrsgade.”
 3. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år O/1916, Register til tilgangslister, folio 52a, kolonne 2, Knud Pedersen, nr. 2367; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28984&side=54 : tilgået 5. december 2018).
 4. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år O/1916, Tilgangsliste for lægd 1 løbenummer 2001-4000, nr. 2367; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=51383&side=66 : tilgået 5. december 2018).
 5. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år O/1916, Omskrevet tilgangsliste for lægd 1-4 omskrevet i 1926, lægd 1, nr. 2367; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18797&side=223 : tilgået 5. december 2018).
 6. 2. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år T/1921, Tilgangsrulle for lægd 115-220, lægd 188, nr. 51; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19231&side=341 : tilgået 5. december 2018). 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år T/1921, Tilgangsrulle for lægd 5-153, lægd 103, nr. 111; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=18816&side=560 : tilgået 5. december 2018).
 7. 7. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år Ø/1928, Tilgangsrulle for lægd 109-227, lægd 160, nr. 161; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=28837&side=257 : tilgået 5. december 2018).
 8. Billedet øverst i indlægget er af der_psycho_78, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52910381