🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Hvor kan du finde mere om en værnepligtig?

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Hvor kan du finde mere om en værnepligtig?

D. 12. december 2018 bevæger vi os lidt udenfor lægdsrullerne. Lægdsrullerne fortæller langt fra alt om de værnepligtiges militære liv, men de kan ses som en slags oversigt med henvisninger til andre kilder. Henvisningerne er ofte uspecifikke, så hvordan kan du finde mere information om en værnepligtig ud fra oplysningerne i lægdsrullerne? Vi tager udgangspunkt i Hans Kristian Jørgensen, som blev født 7. april 1879 i Dronninglund Sogn. Han blev første gang indskrevet i lægdsrullen året efter han blev 17 år, dvs. i 1897, og derefter i de forskellige tilgangsruller hver gang han flyttede fra et lægd til et andet.1

Udklip fra lægdsrulle hvor den værneligtige var tildelt en straf på 8 dages fængsel på vand og brød

Vedtegninger i lægdsrullerne

En af vedtegningerne i registreringerne af Hans Kristian Jørgensen går igen alle steder, nemlig en note om at han havde fået 8 dages fængsel på vand og brød for vold. I tilgangsrullen for 1897 står der lidt mere, nemlig ”Lfst. Skr. 7/5 97” som vist ovenfor.  Det betyder ”lægdsforstanderens skrivelse 7. maj 1897” og henviser derfor til, hvor informationen kom fra. Spørgeren har fundet Hans Kristian i Sæby Byfogeds sagsliste til justitssagerne, og der står bl.a. ”5-460-V7, Hans … d. 7/5 indberettet til Kr.” Det er en henvisning til lægdsrullen for 5. Udskrivningskreds, lægd 460, løbenummer V7, som stemmer med Hans Kristians registrering ovenfor. Byfogedkontoret gav besked om dommen til udskrivningskredsen (”Kr.” er en forkortelse for kredsen) d. 7. maj 1897.2 Det giver ikke flere informationer om forbrydelsen. For at finde disse oplysninger skal sagen følges ud fra oplysningerne i sagslisten. Jeg ville kigge i justitsprotokollen og domprotokollen på de angivne datoer, hvis jeg skulle lede efter sagen.

Eftersom forbrydelsen skete, før Hans Kristian kom på session som 22-årig, er forseelsen ikke sket under hans tjenestetid. Lægdsmyndighederne fik besked om dommen, fordi nogle domme medførte, at vedkommende ikke måtte aftjene værnepligt. Helt så galt var det dog ikke med Hans Kristian.

I lægdsrullen for 1901 står der for første gang noget om Hans Kristians tjenestetid, fordi han var på session i 1902. Da målte han 65¾ tommer, og han var landmand (”Lmd:”). Højde og erhverv havde indflydelse på egnethedsvurderingen, så derfor blev det skrevet ind i lægdsrullen.

Som det ses af skærmbilledet nedenfor, står der også en klassifikationskode: ”EK7a.” For at tyde den skal du kigge i EK-koderne fra 1894. Tabellen viser, at denne kode betyder at Hans Kristian var vurderet særligt egnet til egentlig krigstjeneste ved Fæstningsartilleriet.

Desuden står der ”Reg. III-E-1.” Det er også en kode fra 1894, og den angiver legemsfejl, der har betydning for værnepligten. Der står ikke altid ”reg.” foran den type kode. Du finder forklaringen på denne type kode samme sted som EK-koderne, nemlig i Rigsarkivets hjælpemiddel Sessionskoder til lægdsruller. ”III E 1” betyder,”Blodaareknuder af ringere Omfang og Udbredning ere hinderlige for Anvendelse til E K 2, 3, 5 og 8, og naar de have deres Plads paa den indvendige Side af Laaret, Knæet eller Skinnebenet, ogsaa for E K 4, 6 og 9 H.” Hans Kristian havde åreknuder, men ikke i så stort omfang, at han var helt uegnet til tjeneste; der var blot nogle begrænsninger.

Tallet ”1887” er hans lodtrækningsnummer.

Udklip fra lægdsrulle med vedtegninger om den værnepligtiges straf og egnethed til tjeneste, samt en flyttehenvisning

Arkivalier vedrørende 3. Artilleribataljon

I kolonnen afdeling står der ”3 Art.Bat.” som er en forkortelse for 3. Artilleribataljon. Hvis jeg skulle finde flere oplysninger om Hans Kristian, ville jeg starte med at søge på bataljonens navn i arkivdatabasen Daisy. Det giver flere muligheder, som vist nedenfor.

Skærmbillede fra søgning efter 3. Artilleribataljon i Rigsarkivets katalog Daisy

Hvilken arkivskaber skal du så kigge under? Jeg ville starte med den, der hedder ”Fæstningsartilleriregimentet, 3. Artilleribataljon,” fordi jeg vurderer, at den er mest overordnet. Generelt vil jeg anbefale, at du kigger på, hvad der er af arkivserier under hver arkivskaber, og derfra vurderer hvilke arkivalier, der kan være relevante. Listen med arkivserier under arkivskaberen ”Fæstningsartilleriregimentet, 3. Artilleribataljon” er lang. Der er blandt andet stamblade og stambøger, og der ville jeg starte i dette tilfælde, fordi Hans Kristian er født før 1900. Stamblade og stambøger indeholder personlige og militære oplysninger om soldater, og på nogle stamblade er der endda et lille fotografi af soldaten.

Hvis soldaten er født efter 1900, ville jeg starte min søgning i Krigsministeriets arkivserie med stamblade. Det er en meget omfattende samling af stamblade, men der er ikke mange blade på personer født før 1900. Hvis du ikke kan finde Hans Kristians stamblad eller stambog i 3. Artilleribataljons arkiv, så kig i Krigsministeriets samling.

De fleste arkivalier fra regimenterne og stambladene fra Krigsministeriets arkiv er ikke scannet og skal derfor ses på Rigsarkivet.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Vedtegninger og tips til søgning i arkivdatabasen Daisy.

 

Kildehenvisninger:

  1. Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog over fødte 1874-1880, folio 62, nr. 18; digitale billeder, "1874-1880 F (KM)," Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=161029&side=65 : tilgået 9. december 2018). 5. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år V/1897, Tilgangsrulle for lægd 332-466, lægd 460, nr. V 7; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19954&side=454 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år Y/1899, Tilgangsrulle for lægd 332-466, lægd 464, nr. Y 46; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19966&side=441 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år Æ/1901, Tilgangsrulle for lægd 332-466, lægd 465, nr. Æ 42; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19973&side=441 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år D/1906, Tilgangsrulle for lægd 332-466, lægd 460, nr. D 40; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=188691&side=391 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år E/1907, Tilgangsrulle for lægd 332-466, lægd 465, nr. E 35; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=188697&side=417 : tilgået 9. december 2018). Ibid., år L/1913, Tilgangsrulle for lægd 467-580, lægd 496, nr. L 29; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=20041&side=186 : tilgået 9. december 2018).
  2. Sæby Byfoged, Hjørring Amt, Sagliste over justitssager mv., 1896-1920, 1897, nr. 8; digitale billeder, Rigsarkivet (https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=334635#334635,67379059 : tilgået 9. december 2018), sti: "Søg og bestil" > søg efter "Sæby Byfoged" > "vis arkivserier."
  3. Billedet øverst i indlægget viser en kanon opstillet ved Citadellet i København. Det er ikke beskyttet af ophavsret, fordi fotografen har frasagt sig rettighederne til billedet. Fotografen er Albertyanks - Albert Jankowski. Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11370680