🇩🇰 Lene Kottal Professional Genealogy Bestil forundersøgelse

Lægdsruller: Frederik Ludvig Ernst født 1853 i Assens Købstad

Lene Dræby Kottal
Lægdsruller: Frederik Ludvig Ernst født 1853 i Assens Købstad

Nu er det endelig 1. december 2018! Den første låge i min lægdsrulle julekalender gemmer historien om Frederik Ludvig Ernst, født d. 4. november 1853 i Assens Købstad som søn af malermester Mads Christian Ernst og hustru Kirstine Piedsted.1 Frederik Ludvig Ernst emigrerede og blev gift med Laura E. Jensen i Chicago d. 15. maj 1881.2 Kan lægdsrullerne hjælpe med at afklare, hvornår han rejste til USA?

For at finde en værnepligtig persons første indskrivning i lægdsrullen skal man kende følgende oplysninger:

 • Indskrivningsåret
 • Bopælen i indskrivningsåret
 • Bopælens lægdsnummer og amt eller udskrivningskreds

Kender man ikke disse oplysninger, er der oftest andre muligheder end at begynde med personens første indskrivning. Det kommer der eksempler på senere i julekalenderen.

Indskrivningsåret

I 1849 blev der indført almindelig værnepligt. Indtil da blev værnepligtige drengebørn indskrevet i lægdsrullen kort efter fødslen. Frederik blev født efter 1849, så han blev ikke indskrevet ved fødslen.

Fra 1849 til 1860 blev drenge indskrevet det år, de blev konfirmeret. Frederik nåede først konfirmationsalderen efter 1860, så det er heller ikke denne regel, der er gældende for Frederik.

Fra 1861 til 1868 var indskrivningsalderen 15 år. Her skal man være opmærksom på, at en person ikke blev indskrevet straks efter sin femtende fødselsdag, fordi man gik ud fra lægdsrullealderen. Lægdsrullealderen var den alder, som personen havde ved kalenderårets begyndelse. Frederik blev 15 år i 1868, men var først 15 år som lægdsrullealder d. 1. januar 1869. Indskrivningsåret er derfor 1869, og hans indskrivning blev ikke udsat, selvom indskrivningsalderen blev ændret til 17 år fra 1869.

Bopæl ved indskrivningen

På dette tidspunkt er bopælen i indskrivningsåret ofte konfirmationssognet, så der vil jeg starte med at søge efter Frederik. Han blev konfirmeret 19. april 1868 i Assens.3

Bopælens lægdsnummer

Ligesom Danmark i kirkelig henseende var inddelt i sogne, var der en militær inddeling af landet. Indtil ca. 1849 var amterne det øverste niveau i inddelingen. Fra ca. 1850 til 1859 var landet inddelt i otte udskrivningsdistrikter. Fra 1860 var den øverste inddeling seks udskrivningskredse. Hvert amt, distrikt eller kreds var inddelt i lægder, som ofte (men ikke altid) var lig med et sogn. Lægderne skiftede numre, når inddelingen blev ændret, men heldigvis er der lavet en fortegnelse over sognenes lægdsnumrene gennem tiderne, og den kan downloades som pdf fra Rigsarkivets hjemmeside via dette link: https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/03/Sognefortegnelse-oversigt-over-laegdsnumre-i-sognene.pdf

Hæftet indeholder en alfabetisk fortegnelse over sognene. Oversigten over Assens Købstads lægdsnumre gennem tiderne er vist nedenfor.

Oversigt over Assens Købstads lægdsnumre gennem tiden

Oversigten viser altså, at Assens Købstad havde lægdsnummer 195 under 3. udskrivningskreds (”u.kreds”) fra 1860 og fremover.

Sådan findes en værnepligtig persons første indskrivning

Nu har vi de nødvendige oplysninger. Jeg foretrækker at bruge Sall Datas hjemmeside (kaldet AO genvej) til opslag i Rigsarkivets digitale kilder. Hvis du foretrækker at bruge Rigsarkivets hjemmeside, skal du starte på siden med lægdsruller fra centraladministrationen for at finde samme registrering, som jeg har fundet på AO genvej.

På AO genvej vælges kildetypen Lægdsruller, dernæst 3. udskrivningskreds. 1869 var det år, hvor vi forventede at kunne finde Frederiks første registrering i lægdsrullerne. Når du vælger 1869 på AO genvej kommer nedenstående oversigt frem.

Oversigt over scannede lægdsruller fra 3. Udskrivningskreds i 1869

Oversigten viser alle de lægdsruller, der er scannet for det pågældende år i 3. udskrivningskreds. Når du skal finde en persons første indskrivning, skal du kigge i en tilgangsrulle. Fjerde linje på oversigten viser tilgangsrullen for lægd 136-275. Det er den, vi skal kigge i, fordi Assens Købstad havde lægdsnummer 195 i 1869. Klik på det lille grå ikon på linjen med denne rulle for at åbne scanningen. Opslag 3 viser den første side med optegnelser. Overskriften lyder ”Lægdet Nr. 60 (Odense Amt Viggerslev Sogn.)”, men der er senere skrevet 136 oveni med blå skrift og stemplet 136 øverst til højre. Vigerslev Sogn havde lægdsnummer 60 indtil 1860 og derefter nummer 136. Når du skal finde Assens Købstads lægdsnummer 195, skal du være opmærksom på at kigge på de stemplede numre og ikke det nummer, der står med håndskrevet blæk. Der er kun én vej til at finde lægd 195, og det er ved at bladre frem. Lægderne er indskrevet i nummerrækkefølge, så det er ikke så svært endda.

Lægdsnummer 195 starter på opslag 230. Der står også det gamle lægdsnummer 114, som stemmer med det angivne på oversigten fra Rigsarkivets fortegnelse.

De værnepligtige blev i tilgangsrullen registreret med et bogstav og et løbenummer. Bogstavet er lig med lægdsrulleårets bogstav. Personerne i tilgangsrullen for 1869 har bogstav T.  Lige til at begynde med skal du ikke tænke mere på bogstavet. Tredje kolonne viser den værnepligtiges navn. Der er ingen navneregistre til denne lægdsrulle, så ligesom når du leder efter en konfirmation, skal du bladre dig igennem registreringerne indtil du kommer til en person med det rigtige navn. Frederik står på opslag 234 under løbenummer 31.4 Husk at tjekke at alle oplysningerne stemmer, dvs. farens navn, fødestedet og fødselsdatoen. For Frederiks vedkommende stemmer det hele med oplysningerne i kirkebogen ved hans fødsel og konfirmation.

Vedtegninger i lægdsrullen

Under basisoplysningerne om Frederik er der en rubrik med vedtegninger. Der står to oplysninger:

 • ”Konf. 1868 i Uds. L.”
 • ”1_1_T,1667.”

Den første oplysning henviser til Frederiks konfirmation i 1868 i udskrivningslægdet (forkortet ”Uds. L.”).

Den anden oplysning er mere kryptisk. Det er en flyttehenvisning. En flyttehenvisning består af et eller to tal, et bogstav og endnu et tal. Hvis den værnepligtige flyttede indenfor samme udskrivningskreds, er der kun ét tal før bogstavet, ellers er der to. Frederik flyttede altså udenfor 3. udskrivningskreds. De enkelte elementer i flyttehenvisningen betyder følgende:

 • 1 (det første ettal) henviser til udskrivningskredsen, dvs. 1. udskrivningskreds.
 • 1 (det andet ettal) henviser til lægdet, dvs. lægdsnummer 1.
 • T henviser til flytteåret. I Frederiks tilfælde er det ligetil, da tilgangsrullens bogstav netop er T. Ellers kan du slå bogstavet op på side 3 i førnævnte fortegnelse fra Rigsarkivet. Deraf fremgår det at bogstavet T kan betyde 1843, 1869, 1895 og 1921. Du skal så vurdere ud fra dine øvrige oplysninger, hvilket år der er tale om.
 • 1667 henviser til løbenummeret i tilgangsrullen, hvor Frederik skal findes i lægd 1 under 1. udskrivningskreds. Når du har en flyttehenvisning, behøver du derfor ikke bladre igennem hele rullen for at finde personen; her får du løbenummeret foræret.

Finde den værnepligtige efter en flytning

Lægdsnummer 1 i 1. udskrivningskreds er København, så derfor er det heldigt, at vi kender Frederiks løbenummer. Der er navneregistre til de københavnske tilgangsruller. Første del af registreret er sorteret efter det sted som den værnepligtige ankom fra og anden del er sorteret efter den værnepligtiges efternavn. Frederik står ikke under E i efternavnsregisteret, så der har sneget sig en fejl ind, og derfor er det endnu mere heldigt, at vi allerede kender hans løbenummer.

På AO genvej findes nu 1. udskrivningskreds år 1869. På oversigtens tredje linje står tilgangsrullen for lægd 1. Den kaldes landrulle tilgangsliste, men det er den rigtige. På oversigten står der ”nr. 1-3820.” Det er løbenumrene. Rullerne fra København er nogle gange opdelt, og så skal du huske at vælge den del, der indeholder det relevante løbenummer. Åbn scanningen og klik dig frem til Frederiks løbenummer, 1667. Det er på opslag 170.5 Tjek at oplysningerne stemmer. Det gør de i Frederiks tilfælde.

I den her rulle står der en bopæl nedenunder basisoplysningerne: Dampmøllen ved Langebro. Vedtegningerne står i den sidste kolonne. Vedtegningerne kan godt være lidt forvirrende. Skriv dem af linje for linje; det gør det ofte nemmere at forstå dem.

 • ”Efter Flb. af 22/2 1869 overført 10/3 fra Odense, 114 Lægd Bogstav T Nr. 31.”
 • ”Møller.”
 • ”3/7 72 Anmeldt Afreise til Udl.”
 • ”1876 I Udl. efter Anm.”

Den første vedtegning betyder, at efter flyttebevis (”Flb.”) dateret den 22. februar 1869 blev Frederik overflyttet d. 10. marts fra Odense Amts lægd 114, hvor han var registreret under nummer T 31. Det er Assens Købstads gamle lægdsnummer, der er noteret, men ved at sammenholde basisoplysningerne er der ingen tvivl om, at det er den samme person.

”Møller” henviser til Frederiks erhverv, hvilket stemmer godt overens med, at han boede på dampmøllen ved Langebro.

I den tredje vedtegning står der, at det d. 3. juli 1872 blev anmeldt, at Frederik rejste til udlandet. Det var netop den oplysning, vi ledte efter.

Den sidste vedtegning betyder, at Frederik i 1876 var i udlandet efter anmeldelse. I 1876 blev der ført en hovedrulle for dette lægd. Frederik er ikke med i hovedrullen, fordi han ikke længere opholdt sig i lægdet. Han var fortsat i udlandet. Noteringen fra 1876 er med størst sandsynlighed lavet for at begrunde, at Frederik ikke blev overført til hovedrullen i 1876.

Sammenhold altid med andre kilder

Én kilde kan ikke bevise noget i sig selv. Man er nødt til at sammenholde med flere kilder.

Langebros Dampmølle lå på Vester Voldgade 133.6 Ved folketællingen 1870 ses den 16-årige møllerlærling Frederik Ludvig Ernst fra Assens på netop denne adresse. Han er der ikke ved folketællingen 1880.7

Udvandrerdatabasen viser den 19-årige møller ”Ludvig Ernst,” hvis kontrakt blev vist til politimesteren i København d. 25. juli 1872. Mølleren havde billet til New York, USA.8 På trods af at navnet Frederik mangler i denne kilde, er det med overvejende sandsynlighed Frederik Ludvig Ernst, der er registreret her.

Konklusion

Lægdsrullerne kan bruges til at finde ud af, om en værnepligtig udvandrede, og hvornår det skete. Hvis man havde fundet registreringen i udvandrerdatabasen først, kunne man godt være i tvivl, om det er den samme person, fordi fornavnet Frederik mangler. Lægdsrullen for København oplyser, at Frederik forlod Danmark omkring juli 1872, og det samme gør udvandrerdatabasen. Ved at sammenholde oplysningerne fra de forskellige kilder fjernes tvivlen, og konklusionen er, at Frederik Ludvig Ernst, født 1853 i Assens Købstad, udvandrede til USA i juli 1872.

Serie af blogindlæg om brug af lægdsruller

Dette blogindlæg er en del af en serie vejledninger i brug af lægdsruller. Gå til næste indlæg i serien: Lægdsruller: Hans Thorvald Ernst født 1848 i Assens Købstad.

 

Kildehenvisninger:

 1. Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog over fødte 1841-1863, folio 73, nr. 53; digitale billeder, ”1841-1863 F (KM),” Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=178541&side=77 : tilgået 27. november 2018).
 2. ”Cook County, Illinois, Marriages Index, 1871-1920,” database, Ancestry.com (http://www.ancestry.com : tilgået 27. november 2018), registrering for ”Fred L. Ernst” og ”Laura E. Jensen,” 15. maj 1881; henviser til ”Marriage Records, 1871-present,” Illinois Department of Public Health, Division of Vital Records, Springfield, Illinois, USA. Adgang til billedet kun mod betaling. Personen, der har indsendt bidraget til julekalenderen, har oplyst, at Fred L. Ernst er den samme person som Frederik Ludvig Ernst født i 1853 i Assens.
 3. Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt, Kirkebøger, Kontraministerialbog over konfirmerede 1866-1891, folio 11, nr. 2 i 1868; digitale billeder, ”1866-1891 K (KM),” Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=178545&side=13 : tilgået 27. november 2018).
 4. 3. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år T/1869, Tilgangsrulle for lægd 136-275, løbenummer T31; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=19248&side=234 : tilgået 27. november 2018).
 5. 1. Udskrivningskreds, Lægdsruller, år T/1869, Tilgangsliste for lægd 1, løbenummer T1667; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=187176&side=170 : tilgået 27. november 2018).
 6. Historie & Kunst, kbhbilleder.dk (http://kbhbilleder.dk/kbh-museum/86192 : tilgået 27. november 2018), billede med titlen ”Vester Voldgade 133, Langebros Dampmølle,” ca. 1900; henviser til Københavns Museum.
 7. København, Staden, Københavns Amt, Folketællingen 1870, Vester Kvarter, Vestervoldgade 133, matrikelnummer 261, folio 238 recto og 239 verso, ”Sidehuus,” løbenummer 26; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=54106&side=88 : tilgået 27. november 2018), sti: Folketællinger > ”Amt: København” > ”Herred: Københavns gader – VWYZÆØÅ” > ”Sogn: Vestervoldgade.” Ibid., Folketællingen 1880, Vester Kvarter, Vestervoldgade 133, matrikelnummer 261, folio 355 recto til 357 verso; digitale billeder, Sall Data (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=58111&side=97 : tilgået 27. november 2018).
 8. ”Udvandrerdatabasen,” database, Statens Arkiver: Dansk Data Arkiv (http://ddd.dda.dk/udvandrer/udvandr_soeg.asp?navn=ernst%2C+ludvig&aar=1872 : tilgået 27. november 2018), registrering for Ludvig Ernst, 25. juli 1872, kontraktnummer 482300, IDkode I7273E0401; henviser til Københavns Politis Udvandrerprotokoller, Det Danske Udvandrerarkiv, Aalborg.
 9. Billedet øverst i indlægget er en tilpasning af et billede af forsiden på Lov om almindelig Værnepligt fra 1849. Det oprindelige billede er taget af Kåre Thor Olsen - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17734612.